Marias uppenbarelser i Fatima ska firas i det polska parlamentet

I fredags, den 7 april, röstade ledamöter i det polska parlamentet igenom en motion avseende åminnelsen av 100-årsjubileet av Jungfru Marias uppenbarelser i Fátima i Portugal. I motionen hänvisar ledamöterna från det regerande partiet till vikten av budskapet i dessa uppenbarelser för händelseutvecklingen under 1900-talet, samt dess aktuella innebörd än i dag. Man åberopar det ”spektakulära solmiraklet” och Marias budskap att det enda som människan behöver för att vara lycklig är en relation till Gud allsmäktig.

Chapel_FatimaVidare konstaterar man att detta är en händelse i kyrkans historia som haft mycket stor betydelse inte bara för kyrkan utan även för världen i övrigt. Man påstår också att uppenbarelserna i Fátima har särskild betydelse för Polen med tanke på landets aktuella geopolitiska situation [Bilden: kapell i Fátima i Portugal]. På grund av vikten av budskapet i uppenbarelserna anser man  att detta ska högtidlighållas på ett särskilt sätt.

I motiveringen till motionen relaterar man till flera historiska händelser från 1900-talet och man hänvisar också till påven Johannes Paulus II ståndpunkt och uttalanden om uppenbarelserna i Fátima. I slutet av motiveringen konstaterar man också att 100-årsjubileet inte bara är en åminnelse av en historisk händelse, utan även ett tillfälle att sprida och förkunna Marias ständigt aktuella budskap som än i dag kan ha betydelse för kyrkan och mänskligheten i stort. Detta högtidliga firande i det polska parlamentet ska ske genom en särskild akt, som är tänkt att ge internationell uppmärksamhet åt 100-årsjubileet.

Den parlamentera debatten inleddes av författaren till motionen, Anna Sobecka från PiS (Lag och Rättvisa, det regerande partiet), som framhöll att uppenbarelserna i Fátima är av särskild vikt för just Polen, då en av dem kan tolkas som förebådande mordförsöket på påven Johannes Paulus II.

Både motionen i sig och omröstningen i parlamentet har mötts av stark kritik på olika håll i det polska samhället. Oppositionen i parlamentet var kritisk till motionen och menade att man inte borde ta upp kyrkliga ärenden i parlamentet, där de inte anses höra hemma. Man påpekade att Polen är en sekulär stat och att den här typen av motioner strider både mot konkordatet med Vatikanen och mot flera punkter av Polens författning.

Under själva omröstningen lämnade det största oppositionspartiet  salen i protest. Man motiverade det med att den typen av religiösa ärenden inte hör till i parlamentariska arbetet och att det är olämpligt och näst intill förlöjligande att debattera den här typen av religiösa ärenden i parlamentet. Många parlamentariker påpekade också att de inte röstade emot uppenbarelserna i sig utan emot själva motionen. Anna Sobecka i sin tur menade att katolicismen inte kan lämnas utanför parlamentets murar, utan att man är katolik både privat och i sitt arbete.

Magdalena Slyk 2017-04-10