Maronitiska kyrkan i Libanon initierar biståndsaktioner

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den maronitiska kyrkan i Libanon inleder en omfattande biståndsaktion med livsmedel till och sociala stödinsatser för många familjer som måste leva på fattigdomsgränsen i detta land som är drabbat av politisk kris, ekonomisk kris och flyktingkris. Det meddelar den maronitiske patriarken kardinal Bechara Boutros al-Rahi, vid patriarkatet i Bkerke.

”Vår främsta angelägenhet är att ingen ska lida av hunger”, betonade på tisdagen den nye direktorn för Libanons Caritas, pater Michel Abboud, enligt informationstjänsten Pro-Oriente. Enligt uppgifter från det libanesiska finansministeriet lever för närvarande 50 procent av libaneserna under fattigdomsgränsen; arbetslösheten uppgår till 35 procent, och den stiger oupphörligt som konsekvens av coronakrisen.

Biståndsaktionen motsvarar det ökade hjälpbehovet hos stift, församlingar och kloster och Caritas. Även åtskilliga maronitiska sociala och politiska organisationer arbetar med detta, och däribland finns det även initiativ i den världsvida maronitiska diasporan.

Som kardinalen-patriarken sade, har den maronitiska kyrkan redan från det att den nya hjälpverksamheten startade bistått mer än 30 000 personer och använt mer än 43 miljoner euro. Vidare erbjuder kyrkan arbetstillfällen för närmare 19 000 familjeförsörjare i sina institutioner, framför allt inom undervisning, sjukhus och socialvård.

Kyrkans diakonala insats för fattiga och behövande ställs inför stora utmaningar genom Libanons olika kriser, särskilt på grund av prisökningar och nedskrivningar av valutan, betonar al-Rahi. Han är tacksam över att det parallellt med den maronitiska kyrkans biståndsaktion finns initiativ från presidenten och regeringen, för att övervinna den ekonomiska krisen.

Caritas förser landets fattiga med mat och medicin. Familjer utan månadsinkomst har företräde, betonade Caritas direktor Abboud vid starten av den biståndsaktion som kardinalen-patriarken al-Rahi hade informerat om. ”När coronakrisen började, startade Caritas ett upprop för att samla in penninggåvor, och man inrättade ett särskilt telefonnummer för insamlingen. Antalet uppringningar överskred på två veckor 30 000”, meddelar den italienska nyhetsbyrån SIR.

I Libanon har man lyckats dämpa den härjande pandemins effekter på hälsan, då ”lockdown” trädde i kraft redan den 21 februari, och sedan den 4 maj har man successivt lättat på lockdown. Den 11 maj öppnades kristna och muslimska gudstjänstlokaler delvis; vid söndagsmässor och fredagsböner får endast 30 procent av de befintliga platserna användas – under förutsättning att bestämmelser utifrån säkerhets- och hygienaspekter respekteras.

Hälsoinrättningarna i landets fattigaste områden har förblivit öppna, för att garantera hjälp inte bara för libaneserna utan även för de syriska flyktingarna, enligt Caritas direktor Abboud. Caritas Libanon har i samarbete med olika kyrkliga och statliga inrättningar och med hjälp av massmedia startat flera initiativ och projekt, bland annat insamlingsaktioner och rättshjälp för de mest marginaliserade människorna. ”Krisen håller i sig, nöden tilltar, fattigdomen blir värre och Caritas kommer inte att vara i stånd att bemästra alla svårigheter. Men vi kommer med alla krafter att försöka att höja vår röst för att skänka hopp åt behövande familjer”, betonar Abboud i intervjun med SIR.

Kathpress 2020-05-12

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den maronitiska kyrkan i Libanon inleder en omfattande biståndsaktion med livsmedel till och sociala stödinsatser för många familjer som måste leva på fattigdomsgränsen i detta land som är drabbat av politisk kris, ekonomisk kris och flyktingkris. Det meddelar den maronitiske patriarken kardinal Bechara Boutros al-Rahi, vid patriarkatet i Bkerke.

”Vår främsta angelägenhet är att ingen ska lida av hunger”, betonade på tisdagen den nye direktorn för Libanons Caritas, pater Michel Abboud, enligt informationstjänsten Pro-Oriente. Enligt uppgifter från det libanesiska finansministeriet lever för närvarande 50 procent av libaneserna under fattigdomsgränsen; arbetslösheten uppgår till 35 procent, och den stiger oupphörligt som konsekvens av coronakrisen.

Biståndsaktionen motsvarar det ökade hjälpbehovet hos stift, församlingar och kloster och Caritas. Även åtskilliga maronitiska sociala och politiska organisationer arbetar med detta, och däribland finns det även initiativ i den världsvida maronitiska diasporan.

Som kardinalen-patriarken sade, har den maronitiska kyrkan redan från det att den nya hjälpverksamheten startade bistått mer än 30 000 personer och använt mer än 43 miljoner euro. Vidare erbjuder kyrkan arbetstillfällen för närmare 19 000 familjeförsörjare i sina institutioner, framför allt inom undervisning, sjukhus och socialvård.

Kyrkans diakonala insats för fattiga och behövande ställs inför stora utmaningar genom Libanons olika kriser, särskilt på grund av prisökningar och nedskrivningar av valutan, betonar al-Rahi. Han är tacksam över att det parallellt med den maronitiska kyrkans biståndsaktion finns initiativ från presidenten och regeringen, för att övervinna den ekonomiska krisen.

Caritas förser landets fattiga med mat och medicin. Familjer utan månadsinkomst har företräde, betonade Caritas direktor Abboud vid starten av den biståndsaktion som kardinalen-patriarken al-Rahi hade informerat om. ”När coronakrisen började, startade Caritas ett upprop för att samla in penninggåvor, och man inrättade ett särskilt telefonnummer för insamlingen. Antalet uppringningar överskred på två veckor 30 000”, meddelar den italienska nyhetsbyrån SIR.

I Libanon har man lyckats dämpa den härjande pandemins effekter på hälsan, då ”lockdown” trädde i kraft redan den 21 februari, och sedan den 4 maj har man successivt lättat på lockdown. Den 11 maj öppnades kristna och muslimska gudstjänstlokaler delvis; vid söndagsmässor och fredagsböner får endast 30 procent av de befintliga platserna användas – under förutsättning att bestämmelser utifrån säkerhets- och hygienaspekter respekteras.

Hälsoinrättningarna i landets fattigaste områden har förblivit öppna, för att garantera hjälp inte bara för libaneserna utan även för de syriska flyktingarna, enligt Caritas direktor Abboud. Caritas Libanon har i samarbete med olika kyrkliga och statliga inrättningar och med hjälp av massmedia startat flera initiativ och projekt, bland annat insamlingsaktioner och rättshjälp för de mest marginaliserade människorna. ”Krisen håller i sig, nöden tilltar, fattigdomen blir värre och Caritas kommer inte att vara i stånd att bemästra alla svårigheter. Men vi kommer med alla krafter att försöka att höja vår röst för att skänka hopp åt behövande familjer”, betonar Abboud i intervjun med SIR.

Kathpress 2020-05-12

Detta är en nyhetstext.