Benedictus XVI kritiserar ”antikristligt credo” i ny biografi

Vår samtida kultur formulerar ett “antikristligt credo” och straffar dem som motsäger det med ”social exkommunicering”, säger förre påven, Benedictus XVI i en ny biografi som publicerades i Tyskland för en vecka sedan. Boken är på nära 1 200 sidor och består av en omfattande intervju gjord av den tyske författaren Peter Sweewald, som tidigare har skrivit fyra intervjuböcker med Benedictus/Joseph Ratzinger från dennes tid som kardinal och sedermera påve. Den nya boken som på tyska heter ”Benedictus XVI – ett liv” översätts just nu till engelska och en engelskspråkig utgåva planeras till mitten av november i USA.

I boken säger Benedictus, som sensationellt avgick som påve 2013 av hälsoskäl, bland annat satt det största hot som möter kyrkan är en ”världsomspännande diktatur av skenbart humanistiska ideologier”. Han fäller den kommentaren som förklaring till vad han menade vid sitt tillträde som påve 2005 när han bad världens katoliker att be för honom ”så att jag inte måtte fly av rädsla för vargarna”. Den förre påven uppehåller sig kring den rådande kulturens sätt att svara på oliktänkande. ”För hundra år sedan skulle alla sett det som absurt att tala om homosexuella äktenskap. Men idag blir den som motsätter sig sådant socialt exkommunicerad. Detsamma gäller ifrågasättanden av aborter eller tanken på att tillverka människor i laboratorier.” Att människor av rädsla för att bli karaktäriserade som socialt omöjliga inte kan stå emot detta framväxande antikristliga credo, trots att de skulle vilja, menar den förre påven är ett uttryck för ”rädslan för Antikrists andliga makt” som det krävs mycket bön för att motstå.

I biografin bekräftar Benedictus att han har skrivit ett andligt testamente som kan publiceras efter hans död, såsom förrförre påven Johannes Paulus II gjorde, vars saligförklaring Benedictus personligen påskyndade på grund av ”den uppenbara önskan från de troende”, men också för den stora förebild i tro som han menar att den polskfödde påven utgjorde. Benedictus arbetade mycket nära Johannes Paulus II under mer än två decennier i Rom.

På Seewalds frågor om stridsämnen och konfliktområden i kyrkan under den nuvarande påven avböjer Benedictus att svara direkt. Han understryker i stället att både i de enskilda troendes och i hela kyrkans liv finns det tider av svårigheter, men att Gud alltid tillåter oss att förstå hur hans kärlek vill ge oss glädje genom hopp. Benedictus säger vidare att han med glädje minns sitt första möte med sin efterträdare Franciskus när denne var helt nyvald, och att hans personliga vänskap med Franciskus därefter bara har vuxit.

Enligt förlaget har Seewald tillbringat många timmar i intervjuer med Benedictus för denna biografi, liksom även pratat med förre påvens bror, monsignore Georg Ratzinger, liksom hans personlige sekreterare, ärkebiskop Georg Gänswein. I en intervju i slutet av april sade Peter Seewald att Benedictus har fått läsa några kapitel innan boken publicerades, och då ska ha uttryckt sin särskilda uppskattning över det kapitel som handlar om dåvarande påven Pius XI:s encyklika Mit brennender Sorge från 1937 [på svenska ungefär ”Med brännande oro”, där Pius XI i skarpa ordalag fördömde nationalsocialismen och dess antisemitism och ateism – översättarens anmärkning].

Catholic News Agency, 2020-05-04

Detta är en nyhetstext vars källa finns här