Kardinal Arborelius ser ett andligt uppvaknande

I en intervju med Catholic News Service (CNS) beskriver kardinal Anders Arborelius hur pandemin med covid-19 har hanterats av den katolska kyrkan i Sverige. ”Kyrkan har inom vissa områden varit lite mer strikt än övriga samhället och under de senaste sex veckorna har vi inte haft någon katekesundervisning eller några ungdomssamlingar i stiftet. Nu börjar vi försöka öppna upp för mindre grupper. Vi har också bett de äldre och sjuka att inte besöka kyrkorna.” Kardinalen fortsätter: ”Människor hoppas och ber att något ska skydda oss – ett vaccin eller immunitet – men det här kan också bli ett tillfälle för andligt uppvaknande. Att på ett andligt plan bli mer öppen för Gud och lita på Gud.”

I Sverige har påven den senaste tiden blivit mer synlig och människor har blivit mer medvetna om honom. Påvens urbi et orbi-välsignelse den 27 mars var för många en ny bild av kyrkan. Där stod en ensam man på Petersplatsen och bad om Guds hjälp till mänskligheten. Det var inte den vanliga bilden av en rik och mäktig kyrka.

För första gången sände också Sveriges public service-kanal påskvakan från Rom. ”Påven har blivit mer tydlig för både troende och icke-troende”, säger kardinal Arborelius.

Intervjun kan ses i sin helhet på YouTube via länken här

Red. 2020-05-11