Marskalken av Finland i ny biografi

av GÖRAN SUNDSTRÖM
I veckorna har det uppmärksammats att det är etthundra år sedan den ryska oktoberrevolutionen ägde rum. Vad som kanske har firats i större utsträckning är hundraårsjubileet av det självständiga Finland. Till detta kan läggas att en av de mest tongivande karaktärerna i Europas historia, Gustaf Mannerheim skulle ha fyllt 150 år i år. Henrik Meinander, professor i historia vid Helsingfors universitet och ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien, har därmed valt ett bra tillfälle för utgivningen av biografin Mannerheim, Aristokrat i vadmal.

Gustaf Mannerheims (1867–1951) långa liv spände över tiden från storfurstedömet Finland via bolsjevikernas maktövertagande i Ryssland, och genom två världskrig. Han var Finlands president 1944–1946. Läsaren ges inblick i de högadliga priviligierade kulturella och sociala betingelser som karaktäriserat Mannerheims liv, alltifrån från barndomen på Villnäs Slott och tiden som livgardist och officer under trettio år hos tsaren i Sankt Petersburg.

Erfarenheterna från den internationella arenan gav honom en geopolitisk förståelse som visade sig ha avgörande betydelse under kommande storkonflikter. Dessutom hade han av hävd klassiskt belevade manér, vilket tilltalade den styrande eliten oavsett sida. Inte minst ledde hans sociala och diplomatiska förmågor in på en framkomlig väg i den komplicerade relationen mellan Finland och Tyskland under fortsättningskriget.

Man kan fråga sig varför ytterligare en Mannerheimbiografi behövs. Det är emellertid förknippat med betydande utmaningar att skriva om Mannerheims hela liv, bland annat eftersom hans korrespondens skett på flertalet språk, främst svenska, franska och ryska. Hittills har heller ingen heltäckande modern biografi utgivits på svenska. Dessutom tenderar material om Mannerheim att svälla eftersom hans liv var så långt och omfattande. Till detta kan läggas frestelsen att avgränsa, försköna eller förminska utifrån författarens preferenser. [Bilden t.v. Henrik Meinander.]

Därför är Meinanders bok välkommen eftersom den i ett mindre omfattande format på svenska förmår att ge en mer saklig och övergripande bild marskalkens liv för en bredare publik. Läsaren får bekanta sig med marskalkens utpräglat europeiska hållning, militärstrategiska fingertoppskänsla och geopolitisk helikoptersyn. Slutligen framgår rikedomen av flerspråkighet och bildning, en internationellt vinnande personlig framtoning, kompromissvilja, och ett inte oansenligt mått av uthållighet och arbetsmoral. Detta ger oss mer nyanserade och balanserade perspektiv på fenomenet och kosmopoliten Gustav Mannerheim.

Göran Sundström 2017-11-10

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

av GÖRAN SUNDSTRÖM
I veckorna har det uppmärksammats att det är etthundra år sedan den ryska oktoberrevolutionen ägde rum. Vad som kanske har firats i större utsträckning är hundraårsjubileet av det självständiga Finland. Till detta kan läggas att en av de mest tongivande karaktärerna i Europas historia, Gustaf Mannerheim skulle ha fyllt 150 år i år. Henrik Meinander, professor i historia vid Helsingfors universitet och ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien, har därmed valt ett bra tillfälle för utgivningen av biografin Mannerheim, Aristokrat i vadmal.

Gustaf Mannerheims (1867–1951) långa liv spände över tiden från storfurstedömet Finland via bolsjevikernas maktövertagande i Ryssland, och genom två världskrig. Han var Finlands president 1944–1946. Läsaren ges inblick i de högadliga priviligierade kulturella och sociala betingelser som karaktäriserat Mannerheims liv, alltifrån från barndomen på Villnäs Slott och tiden som livgardist och officer under trettio år hos tsaren i Sankt Petersburg.

Erfarenheterna från den internationella arenan gav honom en geopolitisk förståelse som visade sig ha avgörande betydelse under kommande storkonflikter. Dessutom hade han av hävd klassiskt belevade manér, vilket tilltalade den styrande eliten oavsett sida. Inte minst ledde hans sociala och diplomatiska förmågor in på en framkomlig väg i den komplicerade relationen mellan Finland och Tyskland under fortsättningskriget.

Man kan fråga sig varför ytterligare en Mannerheimbiografi behövs. Det är emellertid förknippat med betydande utmaningar att skriva om Mannerheims hela liv, bland annat eftersom hans korrespondens skett på flertalet språk, främst svenska, franska och ryska. Hittills har heller ingen heltäckande modern biografi utgivits på svenska. Dessutom tenderar material om Mannerheim att svälla eftersom hans liv var så långt och omfattande. Till detta kan läggas frestelsen att avgränsa, försköna eller förminska utifrån författarens preferenser. [Bilden t.v. Henrik Meinander.]

Därför är Meinanders bok välkommen eftersom den i ett mindre omfattande format på svenska förmår att ge en mer saklig och övergripande bild marskalkens liv för en bredare publik. Läsaren får bekanta sig med marskalkens utpräglat europeiska hållning, militärstrategiska fingertoppskänsla och geopolitisk helikoptersyn. Slutligen framgår rikedomen av flerspråkighet och bildning, en internationellt vinnande personlig framtoning, kompromissvilja, och ett inte oansenligt mått av uthållighet och arbetsmoral. Detta ger oss mer nyanserade och balanserade perspektiv på fenomenet och kosmopoliten Gustav Mannerheim.

Göran Sundström 2017-11-10