Massakern i Pakistan regeringens fel

”Massakern på kristna i Peshawar är ett misslyckande för regeringen och visar att den inte kan skydda landets sårbara kristna minoritet”, säger monsignore Thomas Dabre, biskop av Pune (Maharashtra, Pakistan). ”En nations integritet och moraliska auktoritet är beroende av dess fasta skyldighet att se till att lagarna följs och att minoriteter försvaras”.

Monsignore Dabre har beslutat att alla församlingar i hans stift skall ägna nästa söndags mässor åt offren för attacken. ”Efter läsningen av Evangeliet i varje mässa skall vi läsa en bön för fred, harmoni, respekt och säkerhet för alla minoriteter i Pakistan”. Biskopen kommer själv att fira liturgin i katedralen i Pune.

”Jag är djupt sorgsen”, sade han vidare, ”över denna förfärliga och grymma attack mot oskyldiga kristna. Myndigheternas misslyckande att skydda dem är nedslående och ytterst oroande. Jag är stolt över de kristna i Pakistan för det sätt på vilket de håller fast vid sin tro trots alla svårigheter och utmaningar de dagligen möter. De kristna i Pakistan är helt integrerade i den lokala kulturen. Deras språk är urdu och det används i gudstjänsten. Detta är mycket betydelsefullt, då det visar på en fullständig integration och äkta inkulturation. Det faktum att denna minoritetsgrupp ofta utsätts för förföljelse och vars medlemmar dödas gör händelsen ännu allvarligare”.

”Religionsfrihet är en okränkbar mänsklig rättighet och hör intimt samman med mänsklig värdighet och en nations moraliska medkänsla. Det är därför av behovet påkallat att det internationella samfundet inte fortsätter att tiga i ljuset den växande förföljelsen av kristna runt om i världen”, sade biskopen till sist.

Nirmala Carvalho, Asia News 2013-09-24