Rodríguez Maradiaga: Franciskus har ändrat bilden av Vatikanen

Enligt den honduranske kardinalen Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga har påven Franciskus under det halvår som gått sedan han valdes till påve lyckats varaktigt ha förbättrat bilden av Vatikanen i offentligheten. ”Han har lyckats få hela världen att åter vända sig till Vatikanen, men inte för hitta skandaler och se problem utan för att finna hopp”, sade Tegucigalpas ärkebiskop och tillika ordföranden för Caritas Internationalis till den argentinska nyhetsbyrån AICA i onsdags. Samtidigt förklarade Rodríguez Maradiaga att rådgivningsgruppen med åtta kardinaler från den världsvida kyrkan, som ska bistå påven vid den planerade reformen av kurian är igång.

Rodriguez Maradiaga leder kardinalskommissionen som på påvens uppdrag sedan några månader tillbaka arbetar på förslag till en reform. Kyrkan inom EU representeras inom gruppen av ärkebiskopen av München, Reinhard Marx. De åtta kardinalerna kommer att rådgöra med påven Franciskus i Vatikanen den 1–3 oktober.

Majoriteten av kardinalerna har hittills lämnat sina rapporter, enligt Rodríguez Maradiaga. Även om ställningstagandena ännu inte är kända, så det påtagligt att det finns en stark önskan om att genomföra reformen av kurian.

Kathpress 2013-09-27

Se även Ulf Jonssons understreckare i Svenska Dagbladet (lördag den 21 sept):

https://www.svd.se/kultur/understrecket/franciskus-reformerar-vatikanen_8539864.svd

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Enligt den honduranske kardinalen Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga har påven Franciskus under det halvår som gått sedan han valdes till påve lyckats varaktigt ha förbättrat bilden av Vatikanen i offentligheten. ”Han har lyckats få hela världen att åter vända sig till Vatikanen, men inte för hitta skandaler och se problem utan för att finna hopp”, sade Tegucigalpas ärkebiskop och tillika ordföranden för Caritas Internationalis till den argentinska nyhetsbyrån AICA i onsdags. Samtidigt förklarade Rodríguez Maradiaga att rådgivningsgruppen med åtta kardinaler från den världsvida kyrkan, som ska bistå påven vid den planerade reformen av kurian är igång.

Rodriguez Maradiaga leder kardinalskommissionen som på påvens uppdrag sedan några månader tillbaka arbetar på förslag till en reform. Kyrkan inom EU representeras inom gruppen av ärkebiskopen av München, Reinhard Marx. De åtta kardinalerna kommer att rådgöra med påven Franciskus i Vatikanen den 1–3 oktober.

Majoriteten av kardinalerna har hittills lämnat sina rapporter, enligt Rodríguez Maradiaga. Även om ställningstagandena ännu inte är kända, så det påtagligt att det finns en stark önskan om att genomföra reformen av kurian.

Kathpress 2013-09-27

Se även Ulf Jonssons understreckare i Svenska Dagbladet (lördag den 21 sept):

https://www.svd.se/kultur/understrecket/franciskus-reformerar-vatikanen_8539864.svd