Oscar Andres Rodriguez Maradiaga

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Enligt den honduranske kardinalen Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga har påven Franciskus under det halvår som gått sedan han valdes till påve lyckats varaktigt ha förbättrat bilden av Vatikanen i offentligheten....
”Världsordföranden” för Caritas, kardinal Oscar Andres Rodriguez Maradiaga sade sig under onsdagen vara positiv till de offentliggjorda ändringarna av statuterna för paraplyorganisationen Caritas Internationalis. Ändringarna innebär en starkare koppling till...