Olika uppfattningar om Caritas Internationalis starkare koppling till Vatikanen

”Världsordföranden” för Caritas, kardinal Oscar Andres Rodriguez Maradiaga sade sig under onsdagen vara positiv till de offentliggjorda ändringarna av statuterna för paraplyorganisationen Caritas Internationalis. Ändringarna innebär en starkare koppling till Vatikanen.

Kardinal Rodriguez välkomnade i Vatikanradion nyordningen. Det rör sig ”om ett steg i riktning mot en modernisering av det humanitära arbetet”. Det skapar ramar för att bedriva verksamheten ”som en del av kyrkans mission”, enligt den honduranske ärkebiskopen.

En som däremot ser kritiskt på Vatikanens ökade kontroll av Caritas Internationalis är ordföranden för det franska Caritas, François Soulange. ”Därigenom kommer Caritas självständighet att kraftigt begränsas”, säger han till den katolska dagstidningen La Croix (on-line).

Genom detta agerande står inte längre en harmonisering med det kyrkliga läroämbetet i förgrunden. Det är ”en form av övertagande” från Vatikanens sida, enligt den franske Caritasordföranden.

Soulange säger att Vatikanen med detta steg följer den hårdaste linjen. Beslutet kom inte överraskande för honom. ”Det är inte chockerande, men det är tråkigt”, säger han.

De av kardinal-statssekreteraren Tarcisio Bertone undertecknade nya statuterna inbegriper en försäkran från medarbetarna inom Caritas Internationalis. Försäkran gäller trohet mot kyrklig lära och mot de av påven utsedda ansvariga för världskyrkans karitativa, sociala och medicinska arbete.

Det påvliga rådet Cor Unum, som ansvarar för biståndsarbetet, och Vatikanens statssekretariat får långtgående befogenheter i alla angelägenheter inom Caritas Internationalis. Sålunda måste i framtiden exempelvis överenskommelser med frivilligorganisationer och finansiella utgifter stämmas av med Vatikanen.

Kathpress 2012-05-03

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

”Världsordföranden” för Caritas, kardinal Oscar Andres Rodriguez Maradiaga sade sig under onsdagen vara positiv till de offentliggjorda ändringarna av statuterna för paraplyorganisationen Caritas Internationalis. Ändringarna innebär en starkare koppling till Vatikanen.

Kardinal Rodriguez välkomnade i Vatikanradion nyordningen. Det rör sig ”om ett steg i riktning mot en modernisering av det humanitära arbetet”. Det skapar ramar för att bedriva verksamheten ”som en del av kyrkans mission”, enligt den honduranske ärkebiskopen.

En som däremot ser kritiskt på Vatikanens ökade kontroll av Caritas Internationalis är ordföranden för det franska Caritas, François Soulange. ”Därigenom kommer Caritas självständighet att kraftigt begränsas”, säger han till den katolska dagstidningen La Croix (on-line).

Genom detta agerande står inte längre en harmonisering med det kyrkliga läroämbetet i förgrunden. Det är ”en form av övertagande” från Vatikanens sida, enligt den franske Caritasordföranden.

Soulange säger att Vatikanen med detta steg följer den hårdaste linjen. Beslutet kom inte överraskande för honom. ”Det är inte chockerande, men det är tråkigt”, säger han.

De av kardinal-statssekreteraren Tarcisio Bertone undertecknade nya statuterna inbegriper en försäkran från medarbetarna inom Caritas Internationalis. Försäkran gäller trohet mot kyrklig lära och mot de av påven utsedda ansvariga för världskyrkans karitativa, sociala och medicinska arbete.

Det påvliga rådet Cor Unum, som ansvarar för biståndsarbetet, och Vatikanens statssekretariat får långtgående befogenheter i alla angelägenheter inom Caritas Internationalis. Sålunda måste i framtiden exempelvis överenskommelser med frivilligorganisationer och finansiella utgifter stämmas av med Vatikanen.

Kathpress 2012-05-03