kuriereform

Filter

Datumintervall
Statssekretariatet kommer i och med kuriereformen i Vatikanen att stärkas i sina centrala uppgifter. På andra håll tvingas dock myndigheten att lämna ifrån sig kompetens. Det förklarade kardinalstatssekreterare Pietro Parolin...
Under det första årtusendet var ledning av den katolska kyrkan ännu en till övervägande del romersk skapelse. Påvarna i egenskap av biskop av Rom stödde sig framför allt på hjälpen...
Kardinalstatssekreterare Pietro Parolin uttalade sig under annandag påsk i en intervju i flera aktuella kyrkopolitiska frågor. Med den spanska radiostationen Cope talade han om läget i Kina, om trosförlusten i...
I Vatikanen träffades under tisdagen kardinalsrådet, som ger råd till påven Franciskus i hans arbete med reformerna av kurian. Under det vid det här laget 31:a sammanträdet handlade det om...
Den av påven Franciskus vidtagna kuriereformen är snart avslutad. Det föreligger nu ett utkast till en förordning, meddelade Vatikanens talesperson, Greg Burke under onsdagen. Texten ska ha diskuterats av det...
Det nio man starka kardinalsrådet, som ger påven Franciskus råd i hans arbete med kuriereformen, rapporterar att de närmar sig slutet av sitt arbete. Det sade sekreteraren för så kallade...
Den pågående reformen av kurian syftar främst till en mer pastoralt inriktad kyrka och bättre stöd till de lokala stiften. Det förklarar biskop Marcello Semeraro i en intervju i den...
av ULF JONSSON – Bantade myndigheter och kardinaler från andra delar av världen. Ända sedan han valdes till påve har Franciskus, Jorge Mario Bergoglio, ägnat en stor del av sin tid...
Ledarna för de viktigaste myndigheterna inom Vatikanen har diskuterat hur påven Franciskus kuriereform fortskrider. Med meddelade Vatikanens talesperson, Federico Lombardi, under måndagen. Cheferna för de nio kongregationerna, de tre domstolarna...
av RALPH ROTTE Under sin ämbetsperiod har påven Franciskus hittills koncentrerat sig på uppgiften att reformera Vatikanens finansväsende och därmed fullföljer han sin föregångares strävan. Genom ett flertal initiativ är...
I Vatikanen inleddes i dag, måndag den 17 februari, ett tre dagar långt möte med kardinalsrådet om den pågående reformen av den romerska kurian. De åtta kardinalerna av det så...
Den kurie- och kyrkoreform som påven Franciskus har inlett kommer enligt den honduranske kardinalen Oscar Rodríguez Maradiaga att pågå under flera år. Arbetet kommer inte att ens ha beslutats under...