Kardinalsrådet i överläggningar med påven om kuriereform

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I Vatikanen inleddes i dag, måndag den 17 februari, ett tre dagar långt möte med kardinalsrådet om den pågående reformen av den romerska kurian. De åtta kardinalerna av det så kallade C8-rådet, där ärkebiskop Reinhard Marx från München ingår, överlägger med påven Franciskus om en ny struktur för kyrkans centrala ledning. I centrum för överläggningarna står denna gång de tolv påvliga råden.

Mötet avslutas på torsdag med ett stort möte med hela kardinalskollegiet, där Franciskus tillsammans med kardinalerna från hela världen, som är hans viktigaste rådgivare, kommer att diskutera den reformprocess som Franciskus startade efter att han valdes till påve i mars förra året. Vid det mötet kommer påven att presentera sina hittillsvarande initiativ och reformtankar.

På lördag kommer Franciskus sedan att upphöja 19 biskopar till kardinaler, däribland 16 under 80 år, vilka därefter kan delta i kommande påveval. Bland de röstberättigade finns prefekten för Troskongregationen, Gerhard Ludwig Müller. Med de senaste utnämningarna kommer kardinalskollegiet att bli ”mindre europeiskt” och mer latinamerikanskt. Nästa en tredjedel (6 av 19) av de nya kardinalerna kommer från Amerika söder om Rio Grande.

Vid de båda hittillsvarande C8-mötena har arbetet med biskopssynoden liksom med de nio kongregationerna stått i centrum. C8-rådet inrättades av påven Franciskus redan en månad efter det han blivit vald. Det ska ge honom råd i ledandet av kyrkan och komma med rekommendationer i kuriereformen.

Kathpress 2014-02-17

Se ytterligare information på Vatikanradions svenska hemsida:

https://sv.radiovaticana.va/news/2014/02/17/intensiv_vecka_i_vatikanen_-_kardianlsr%C3%A5d,_konsistorium_och/sv1-773889

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I Vatikanen inleddes i dag, måndag den 17 februari, ett tre dagar långt möte med kardinalsrådet om den pågående reformen av den romerska kurian. De åtta kardinalerna av det så kallade C8-rådet, där ärkebiskop Reinhard Marx från München ingår, överlägger med påven Franciskus om en ny struktur för kyrkans centrala ledning. I centrum för överläggningarna står denna gång de tolv påvliga råden.

Mötet avslutas på torsdag med ett stort möte med hela kardinalskollegiet, där Franciskus tillsammans med kardinalerna från hela världen, som är hans viktigaste rådgivare, kommer att diskutera den reformprocess som Franciskus startade efter att han valdes till påve i mars förra året. Vid det mötet kommer påven att presentera sina hittillsvarande initiativ och reformtankar.

På lördag kommer Franciskus sedan att upphöja 19 biskopar till kardinaler, däribland 16 under 80 år, vilka därefter kan delta i kommande påveval. Bland de röstberättigade finns prefekten för Troskongregationen, Gerhard Ludwig Müller. Med de senaste utnämningarna kommer kardinalskollegiet att bli ”mindre europeiskt” och mer latinamerikanskt. Nästa en tredjedel (6 av 19) av de nya kardinalerna kommer från Amerika söder om Rio Grande.

Vid de båda hittillsvarande C8-mötena har arbetet med biskopssynoden liksom med de nio kongregationerna stått i centrum. C8-rådet inrättades av påven Franciskus redan en månad efter det han blivit vald. Det ska ge honom råd i ledandet av kyrkan och komma med rekommendationer i kuriereformen.

Kathpress 2014-02-17

Se ytterligare information på Vatikanradions svenska hemsida:

https://sv.radiovaticana.va/news/2014/02/17/intensiv_vecka_i_vatikanen_-_kardianlsr%C3%A5d,_konsistorium_och/sv1-773889