Vatikanens kuriereform snart avslutad

Den av påven Franciskus vidtagna kuriereformen är snart avslutad. Det föreligger nu ett utkast till en förordning, meddelade Vatikanens talesperson, Greg Burke under onsdagen. Texten ska ha diskuterats av det ansvariga kardinalsrådet, K9, det vill säga den grupp av internationella rådgivare som påven sammankallat, under dess senaste möte under måndag till och med onsdag.

Det nya dokumentet, en så kallad apostolisk konstitution, ska ersätta den hitillsvarande kurieordningen Pastor bonus från 1988. Franciskus inledde reformprocessen strax efter det att han valts till påve.

Varken titel på eller omfattning av den nya kurieordningen är känd. Den slutgiltiga utformningen av utkastet kommer att kräva ytterligare litet tid, sade Burke; den av kardinalerna beslutade texten kommer sedan att överlämnas till påven. Alla ämnesområden i dokumentet kommer under tiden att bearbetas.

Förordningens tyngdpunkt kommer att ligga på kurians roll som tjänsteorgan för påven och lokalkyrkorna och på själavårdande karaktären i kurians verksamhet. En annan betoning kommer enligt talespersonen Burke att utgöras av en nyinrättad sektion inom statssekretariatet, som kommer att ansvara för kontakterna med de påvliga diplomaterna och för att anpassa den centrala kyrkliga förvaltning till kyrkans förkunnelseuppdrag.

Kardinalsrådet nästa möte om kuriereformen äger enligt uppgifter från Vatikanen rum den 11–13 juni i Rom.

Kathpress 2018-04-25