Kardinal Parolin försvarar Vatikanens Kina-politik

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Kardinalstatssekreterare Pietro Parolin uttalade sig under annandag påsk i en intervju i flera aktuella kyrkopolitiska frågor. Med den spanska radiostationen Cope talade han om läget i Kina, om trosförlusten i Europa, om kuriereformen och om sitt personliga förhållande till påven. Med tanke på kyrkans svåra situation i det kommunistiska Kina sade sig Parolin vara övertygad om att de hittills vidtagna stegen går i rätt riktning, ”även om de ännu inte har löst alla problem”. Man vill skydda katolikerna i Mittens rike och möjliggöra ett ”normalt liv” för dem. Men gemenskapen med Petri efterföljare är ovillkorlig.

Vatikanen slöt 2018 ett provisoriskt avtal med Kina om biskopsutnämningar, och avtalet förlängdes 2020. Kritiker menar att detta var ett misstag.

”Vi måste vittna om vår tro”, betonar Parolin vidare i intervjun med anledning av den minskade religiositeten i många delar av världen. Särskilt viktigt är detta i Europa, där det hela tiden stiftas nya lagar som avlägsnar sig från de kristna rötterna. Parolin anser sig märka av en ”kraftig förlust av tron” i detta sammanhang. Ett ”grundproblem” – i exempelvis abortdebatten – är faktiskt en brist på förnuft, inte på tro.

När det gäller de världsvida inomkyrkliga spänningarna mellan konservativa och reformanhängare, ser Parolin en anledning till oro. Påven Franciskus sätter stort värde på att reformera kyrkan. Det orsakar förvirring. Många kan inte skilja ”på väsentliga, orubbliga saker och det som inte är väsentligt och som måste reformeras”.

Tillfrågad om den planerade kuriereformen meddelade Parolin att kardinalstatssekreterarens roll inte kommer att förändras. Hans förhållande till påven Franciskus är intakt. Påven och han har visserligen olika temperament. Men det är en fördel. När allt kommer omkring handlar det om att ”förvandla våra beslut till förmån för världen”.

Den som kommer Franciskus nära lägger märke till ”att han är en enkel man, för vilken protokollet inte är så viktigt”. Tvärtom handlar det för påven om mötet med människor. Han vill ”göra kyrkan trovärdig i förkunnandet av det glada budskapet”.

Kathpress 2021-04-05

 

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Kardinalstatssekreterare Pietro Parolin uttalade sig under annandag påsk i en intervju i flera aktuella kyrkopolitiska frågor. Med den spanska radiostationen Cope talade han om läget i Kina, om trosförlusten i Europa, om kuriereformen och om sitt personliga förhållande till påven. Med tanke på kyrkans svåra situation i det kommunistiska Kina sade sig Parolin vara övertygad om att de hittills vidtagna stegen går i rätt riktning, ”även om de ännu inte har löst alla problem”. Man vill skydda katolikerna i Mittens rike och möjliggöra ett ”normalt liv” för dem. Men gemenskapen med Petri efterföljare är ovillkorlig.

Vatikanen slöt 2018 ett provisoriskt avtal med Kina om biskopsutnämningar, och avtalet förlängdes 2020. Kritiker menar att detta var ett misstag.

”Vi måste vittna om vår tro”, betonar Parolin vidare i intervjun med anledning av den minskade religiositeten i många delar av världen. Särskilt viktigt är detta i Europa, där det hela tiden stiftas nya lagar som avlägsnar sig från de kristna rötterna. Parolin anser sig märka av en ”kraftig förlust av tron” i detta sammanhang. Ett ”grundproblem” – i exempelvis abortdebatten – är faktiskt en brist på förnuft, inte på tro.

När det gäller de världsvida inomkyrkliga spänningarna mellan konservativa och reformanhängare, ser Parolin en anledning till oro. Påven Franciskus sätter stort värde på att reformera kyrkan. Det orsakar förvirring. Många kan inte skilja ”på väsentliga, orubbliga saker och det som inte är väsentligt och som måste reformeras”.

Tillfrågad om den planerade kuriereformen meddelade Parolin att kardinalstatssekreterarens roll inte kommer att förändras. Hans förhållande till påven Franciskus är intakt. Påven och han har visserligen olika temperament. Men det är en fördel. När allt kommer omkring handlar det om att ”förvandla våra beslut till förmån för världen”.

Den som kommer Franciskus nära lägger märke till ”att han är en enkel man, för vilken protokollet inte är så viktigt”. Tvärtom handlar det för påven om mötet med människor. Han vill ”göra kyrkan trovärdig i förkunnandet av det glada budskapet”.

Kathpress 2021-04-05

 

Detta är en nyhetstext.