Nya bestämmelser hotar religionsfriheten i Kina ytterligare

Enligt uppgifter från människorättsförespråkare kräver den kinesiska regeringen i en ny förordning att religiösa företrädare skall intyga sin ”kärlek till det Kommunistiska partiet (KP)”. Detta gäller representanter för alla religioner, som buddistiska lamor, kristna församlingsledare och präster, muslimska imamer och andra religiösa ledare, meddelade den internationella människorättsorganisationen ISHR (International Society for Human Rights) på torsdagen i Frankfurt. Detta är ”ännu en totalitär åtgärd för att inskränka religionsfriheten”. Förordningen träder i kraft den 1 maj.

”Förordning nr 15” förbereddes redan i januari av det nationella rådet för religiösa angelägenheter i Peking för ”administrationen” för religiösa institutioner. Förordningen föreskriver att religiösa ledare skall vara förpliktigade att ”upprätthålla nationell enhet, etnisk enhet, religiös harmoni och social stabilitet”. De får inte ”riskera den nationella säkerheten”, ”undergräva den nationella enheten” eller ”åstadkomma splittring i landet”.

Enligt ISHR:s bedömningar har den kommunistiska ledningen i Peking för avsikt att genomdriva den så kallade siniseringspolitiken ”till total likriktning av alla troende”. De nya åtgärderna bidrar till detta genom att ”varaktigt institutionalisera förtryck av troende inom olika religioner”.

Inte bara religiösa lärare och församlingsledare berörs. Även religiösa skrifter och ceremonier måste motsvara ”den standard som Kommunistiska partiets ledning föreskriver”. För att genomföra detta vidtar den kinesiska regeringen drastiska kontrollåtgärder, bland annat genom att utdela personliga tolvsiffriga koder, som ingår i ett bedömningssystem. Av de andliga ledarna krävs att de i förväg införskaffar tillstånd för de religiösa aktiviteterna. Om de inte rättar sig efter föreskrifterna, kan de förlora sin legitimation och måste räkna med att bli bestraffade.

Red. 2021-04-08

Detta är en nyhetstext.