Kardinalsrådets sekreterare: ”Vårt arbete närmar sig slutet”

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Det nio man starka kardinalsrådet, som ger påven Franciskus råd i hans arbete med kuriereformen, rapporterar att de närmar sig slutet av sitt arbete. Det sade sekreteraren för så kallade K9-rådet, biskop Marcello Semararo (bilden), under torsdagen i en intervju med Vatican News. Vid K9:s nästa sammanträde, som inleds nu på måndag, kommer redan behandlade ämnen att fördjupas, enligt Semeraro. Dessutom antydde han att en ny programskrift från påven är att vänta.

 

Vid övervägandena kring de viktigaste myndigheterna inom Vatikanen befinner man sig redan i slutfasen och tittar nu än en gång på vilka resultat som hittills uppnåtts. ”Arbetet som hittills har utförts har bidragit till att klara ut vissa frågor som till en början inte verkade vara så anglägna”, menar biskopen.

Semeraro, som besökte påven under dennes fasteexercitier på onsdagen i Ariccia, betonar att kuriereformen för Franciskus framför allt är en andlig reform. Det handlar här framför allt om att en förändrad mentalitet bland de kyrkliga myndigheternas medarbetare. Denna kommer klart till uttryck i hans skrivelse Evangelii gaudium, den apostoliska skrivelsen om förkunnelsen av evangeliet. En strukturell omorganisation av myndigheterna och verksamheterna är i vilket fall som helst nödvändig, men kommer inte i första hand.

På frågan efter en bedömning av det snart femåriga pontifikatet svarade sekreteraren för K9-rådet att Franciskus ber sina medarbetare att ”inta en ny ståndpunkt”. ”Förutom det särskilda innehåll som påven presenterar för oss och som vi hittar i de många dokumenten – och det är tänkbart att påven ger oss ett nytt dokumentent”, sade biskopen.

Kathpress 2018-02-22

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Det nio man starka kardinalsrådet, som ger påven Franciskus råd i hans arbete med kuriereformen, rapporterar att de närmar sig slutet av sitt arbete. Det sade sekreteraren för så kallade K9-rådet, biskop Marcello Semararo (bilden), under torsdagen i en intervju med Vatican News. Vid K9:s nästa sammanträde, som inleds nu på måndag, kommer redan behandlade ämnen att fördjupas, enligt Semeraro. Dessutom antydde han att en ny programskrift från påven är att vänta.

 

Vid övervägandena kring de viktigaste myndigheterna inom Vatikanen befinner man sig redan i slutfasen och tittar nu än en gång på vilka resultat som hittills uppnåtts. ”Arbetet som hittills har utförts har bidragit till att klara ut vissa frågor som till en början inte verkade vara så anglägna”, menar biskopen.

Semeraro, som besökte påven under dennes fasteexercitier på onsdagen i Ariccia, betonar att kuriereformen för Franciskus framför allt är en andlig reform. Det handlar här framför allt om att en förändrad mentalitet bland de kyrkliga myndigheternas medarbetare. Denna kommer klart till uttryck i hans skrivelse Evangelii gaudium, den apostoliska skrivelsen om förkunnelsen av evangeliet. En strukturell omorganisation av myndigheterna och verksamheterna är i vilket fall som helst nödvändig, men kommer inte i första hand.

På frågan efter en bedömning av det snart femåriga pontifikatet svarade sekreteraren för K9-rådet att Franciskus ber sina medarbetare att ”inta en ny ståndpunkt”. ”Förutom det särskilda innehåll som påven presenterar för oss och som vi hittar i de många dokumenten – och det är tänkbart att påven ger oss ett nytt dokumentent”, sade biskopen.

Kathpress 2018-02-22