Colosseum rödfärgad på lördag

För att man skall uppmärksamma förföljelsen av kristna i hela världen kommer Colosseum i Rom på lördag, den 24 februari att belysas med blodrött ljus. I även såväl Mosul som Aleppo kommer byggnader av symbolisk betydelse att ges samma belysning som en anslutning till detta initiativ. Likaså kommer helgedomen Cristo Rey, Kristusstatyn i Almada, Portugal, att belysas med rött ljus, vilket hjälporganisationen ”Kirche in Not/ACN Österreich” meddelade på tisdagen i Wien.

EU:s särskilda sändebud för befordran av religionsfrihet, Jan Figel, betonade sitt stöd för ACN-initiativet. Det är mycket viktigt och förbinder det historiska med den samtida situationen. ”Syftet med begivenheter som denna, belysningen av Kolosseum, är att väcka förståelse och öppna människornas hjärtan, att göra dem uppmärksamma på religionsfriheten som tema och visa mer solidaritet med dem som lider förföljelse”, enligt Figel.

EU:s sändebud sade vidare att det nuvarande tillståndet beträffande respekten för religions- och trosfrihet är ”alarmerande”. ”75 procent av världens befolkning lever i länder där svåra, för att inte säga de svåraste, övergreppen mot dessa grundläggande rättigheter äger rum. Tyvärr blir denna tendens allt svårare: genom att förvägra religionsfrihet skärps förföljelser genom intolerans och diskriminering som kan leda ända till folkmord.”

Magdalena Santoro, syster till Don Andrea, en präst som den 5 februari 2006 mördades i Turkiet, sade vid en presskonferens med ACN i anledning av Kolosseumaktionen, att kristendomens försvinnande i Europa vållar stora bekymmer: ”Eftersom min bror var bekymrad redan genom att det fåtal kristna som lever i Turkiet lider under allvarliga inskränkningar i sin trosutövning, så var han ännu mera bekymrad över bristen på tro i Väst: ’Ni vet inte vad ni förlorar’, sade han varje gång han besökte oss i Italien.”

Kathpress. 2018-02-20