Amerikansk biskop hindrar senator att ta emot kommunionen

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Thomas Paprocki, katolsk biskop av stiftet Springfield i delstaten Illinois, har utestängt senator Richard Durbin från att få ta emot kommunionen [”nattvarden” – övers. anm.]. Beslutet kommer några veckor efter att USA:s senat avslagit ett förslag om att sätta en tidsgräns för aborter till 20:e graviditetsveckan.

I USA är abort helt laglig så länge det bara är möjligt under graviditeten, det vill säga fram till barnets födelse. Frånvaron av tidsrestriktioner har gett upphov till mycket omdiskuterade metoder för sena aborter av barn just innan födseln [innefattande krossande av barnets huvud, giftspruta och styckning av barnets kropp inne i livmodern osv]. Senator Durbin var en av 14 katolska senatorer som röstade emot lagförslaget om tidsgräns.

Kardinal Timothy Dolan, ärkebiskop av New York och ordförande för de amerikanska biskoparnas pro-life-kommitté kallade beslutet, och de katolska senatorernas agerande i voteringen i synnerhet, för ”skrämmande”. Biskop Paprocki av Springfield instämde helhjärtat i Dolans kommentar i sitt uttalande och citerade den katolska kyrkolagens paragraf 915 som säger att de som ”envist framhärdar i uppenbar allvarlig synd” inte får ”ta emot den heliga kommunionen”. Han citerade därefter ett uttalande av den amerikanska biskopskonferensen från 2004 om katoliker i politiken: ”Att misslyckas med att skydda livet på oskyldiga och försvarslösa medlemmar av människosläktet är en synd mot rättvisan. […] De som stiftar lag har därför en samvetsskyldighet att arbete för att korrigera moraliskt defekta lagar såvida de inte vill göra sig skyldiga till medhjälp till det onda och till att synda mot det gemensamma goda.”

Biskop Paprocki sade att Durbins röstmönster i senaten till förmån för aborter visar på ett ”envist framhärdande i uppenbar allvarlig synd” och att senatorn därför inte ska få ta emot kommunionen ”förrän han ångrar denna synd”. Detta förbud, säger biskopen vidare, ”syftar inte till att straffa men till att bidra till en hjärtats omvändelse […] senator Durbin var en gång i tiden pro-life och jag ber uppriktigt att han ska ångra sig och återvända till en sådan hållning”.

Catholic Herald, 2018-02-23

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Thomas Paprocki, katolsk biskop av stiftet Springfield i delstaten Illinois, har utestängt senator Richard Durbin från att få ta emot kommunionen [”nattvarden” – övers. anm.]. Beslutet kommer några veckor efter att USA:s senat avslagit ett förslag om att sätta en tidsgräns för aborter till 20:e graviditetsveckan.

I USA är abort helt laglig så länge det bara är möjligt under graviditeten, det vill säga fram till barnets födelse. Frånvaron av tidsrestriktioner har gett upphov till mycket omdiskuterade metoder för sena aborter av barn just innan födseln [innefattande krossande av barnets huvud, giftspruta och styckning av barnets kropp inne i livmodern osv]. Senator Durbin var en av 14 katolska senatorer som röstade emot lagförslaget om tidsgräns.

Kardinal Timothy Dolan, ärkebiskop av New York och ordförande för de amerikanska biskoparnas pro-life-kommitté kallade beslutet, och de katolska senatorernas agerande i voteringen i synnerhet, för ”skrämmande”. Biskop Paprocki av Springfield instämde helhjärtat i Dolans kommentar i sitt uttalande och citerade den katolska kyrkolagens paragraf 915 som säger att de som ”envist framhärdar i uppenbar allvarlig synd” inte får ”ta emot den heliga kommunionen”. Han citerade därefter ett uttalande av den amerikanska biskopskonferensen från 2004 om katoliker i politiken: ”Att misslyckas med att skydda livet på oskyldiga och försvarslösa medlemmar av människosläktet är en synd mot rättvisan. […] De som stiftar lag har därför en samvetsskyldighet att arbete för att korrigera moraliskt defekta lagar såvida de inte vill göra sig skyldiga till medhjälp till det onda och till att synda mot det gemensamma goda.”

Biskop Paprocki sade att Durbins röstmönster i senaten till förmån för aborter visar på ett ”envist framhärdande i uppenbar allvarlig synd” och att senatorn därför inte ska få ta emot kommunionen ”förrän han ångrar denna synd”. Detta förbud, säger biskopen vidare, ”syftar inte till att straffa men till att bidra till en hjärtats omvändelse […] senator Durbin var en gång i tiden pro-life och jag ber uppriktigt att han ska ångra sig och återvända till en sådan hållning”.

Catholic Herald, 2018-02-23