Ordenssyster i ledningen för avdelning inom Vatikanen

Påven Franciskus har utnämnt den spanska ordenssystern Carmen Ros Nortes (64 år) till undersekreterare (Sotto-Segretaria) i ledningen för Vatikanens avdelning för ordensangelägenheter. Detta meddelade Vatikanen i fredags (23 februari). Efter studier i teologi, pedagogik och humaniora trädde Ros Nortes år 1986 in i kongregationen ”Vår frus systrar av gudomlig tröst ” (Congregatio Sororum Dominae Nostrae a Consolatione) i Murcia.

Inom denna orden, som ägnar sig åt utbildning, hälsa och socialt arbete, har Ros Nortes länge haft flera olika funktioner. Vatikanens avdelning Kongregationen för institut för gudsvigt liv och för gemenskaper för apostoliskt liv [Congregation for Institutes of Consecrated Life and Societies of Apostolic Life] har hon tillhört sedan år 1992, och där har hon anförtrotts flera uppdrag, speciellt angående utbildning.

Undersekreterare kommer i avdelningarna inom Kurian på tredje plats efter ledaren (prefekten) och sekreteraren, och de tillhör ledningsgruppen för ett dikasterium [ungefär ett departement inom kurian ö.a.]. Förra året utnämnde påven Franciskus sammanlagt tre kvinnor uppdrag i Dikasteriet för lekfolk, familj och liv [Dicastery for the Laity, Family and Life] respektive i Dikasteriet för främjandet av mänsklighetens allsidiga utveckling [Dicastery for Promoting Integral Human Development].

Kathpress 2018-02-24