Påven förnyar kommissionen mot pedofilövergrepp

Påven Franciskus har förnyat Vatikanens särskilda kommission mot sexuella övergrepp på minderåriga genom att utnämna nio nya medlemmar. Sju av kommissionens hittillsvarande medlemmar kvarstår dessutom i gruppen, så att kommissionen nu – förutom sin ordförande kardinal Sean O’Malley – består av 16 medlemmar, varav hälften är kvinnor och hälften är män. Nyheten om utnämningarna blev bekant i lördags för en vecka sedan, den 17 februari.

Påvliga kommissionen för skydd av minderåriga, som är kommissionens officiella namn, inrättades av påven år 2014 dels som rådgivande organ åt påven i dessa frågor och dels för att hjälpa katolska lokalkyrkor världen över att bygga upp fungerande regelverk och organisationer för att förhindra pedofilövergrepp inom kyrkan.

Redan sedan tidigare är kardinal Sean O’Malley, ärkebiskop av Boston, ledare för kommissionen, och han fortsätter på den posten också framöver. O’Malley är bekant för sitt starka engagemang i dessa frågor, och han har även offentligt tillrättavisat påven när han menat att påven vid något tillfälle inte visat tillräcklig sensibilitet för det stora lidande som tillfogats offer för pedofilövergrepp.

De nio nya medlemmarna i kommissionen kommer från olika länder världen över, och ett flertal av dem har själva under sin barndom varit utsatta för sexuella övergrepp i kyrkliga miljöer. Bland de nya medlemmarna i kommissionen finns bland andra den brittiska franciskansystern Jane Bertelsen som nu är verksam i London och i över 20 år har arbetat med frågor om skydd mot sexuella övergrepp inom kyrkan i både Storbritannien och Australien.

En annan av kommissionens medlemmar är jesuitpater Hans Zollner, professor i psykologi vid Gregorianauniversitetet i Rom och expert på frågor rörande sexuella övergrepp på barn. Signum har publicerat en rad artiklar av honom, senast ”Min Gud, varför har du övergivit mig? – om kyrkans hantering av pedofilskandalerna”, i Signum nr 6 / 2017.

Här är den fullständiga listan på kommissionens medlemmar:
Medlemmar redan sedan tidigare: doktor Gabriel Dy-Liacco (Filippinerna); biskop Luis Manuel Alí Herrera (Colombia); professor Hans Zollner SJ (Rom); professor Hannah Suchocka (Polen); syster Kayula Lesa RSC (Zambia); syster Hermenegild Makoro CPS (Sydafrika), och pater Robert Oliver (USA).

Nyutnämnda medlemmar: professor Benyam Dawit Mezmur (Etiopien); syster Arina Gonsalves RJM (Indien); pater Neville Owen (Australien); fru Sinalelea Fe’ao (Tonga); professor Myriam Wijlens (Nederländerna); professor Ernesto Caffo (Italien); syster Jane Bertelsen FMDM (Storbritannien), fru Teresa Kettelkamp (USA); och herr Nelson Giovanelli Rosendo Dos Santos (Brasilien).

Red. 2018-02-25

Läs mer här:

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2018-02/pope-francis-protection-of-minors-new-members.html

https://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/pubblico/2018/02/17/180217c.html

https://www.protectionofminors.va/content/tuteladeiminori/en.html