Kuriereformen främst pastoral

Den pågående reformen av kurian syftar främst till en mer pastoralt inriktad kyrka och bättre stöd till de lokala stiften. Det förklarar biskop Marcello Semeraro i en intervju i den italienska tidskriften Il Regno, rapporterade CNA under torsdagen.

Koncentrationen på lokalkyrkan och det pastorala syns särskilt tydligt i inrättandet av en tredje avdelning på statssekretariatet, med huvuduppgift att stötta Heliga stolens nuntiaturer runtom i världen. Före 1983 års revidering av den kanoniska lagen hade nuntien huvudsakligen diplomatiska uppgifter, men efter 1983 är ämbetet tydligare religiöst och kyrkligt. Av det skälet ser påven att det också finns ett behov av pastoralt stöd till de kyrkliga diplomaterna, och detta är en del av ett större skifte mot mer omsorg om människorna i kyrkan.

Enligt biskop Semeraro vill påven se en mer utåtriktad kuria med en tätare kontakt med stiften och kompetens att tyda ”tidens tecken”. De två nya departementen – ett för hållbar mänsklig utveckling och ett för lekfolk, familj och liv – ska stödja denna utåtriktning.

Kardinalsrådet lutar sig i reformen mot tre huvudprinciper: tradition, innovation och koncentration på det som är nödvändigt. Innovationen exemplifieras med förändringen av informationshanteringen, ett nödvändigt svar på utvecklingen av medielandskapet. Koncentrationen på det nödvändiga märks i sammanslagningen av departement. När det gäller tradition konstaterar biskop Semeraro att reformen inte handlar om någon totalförändring av kurian, då departement som hanterar centrala kyrkliga uppgifter, som evangelisation och liturgi, finns kvar.

Kurians andliga övningar under fastan förläggs utanför Rom. Det är på ett sätt, säger biskop Semeraro, en del av reformen.

 

Red. 2018-02-15

Källa CNA