Stärkt tro i fullsatta kyrkor i Aleppo

Åren av krig i Syrien har stärkt tron hos de kristna, som stannat kvar i landet. Detta framhåller den armenisk-katolska ärkebiskopen av Aleppo, Boutros Maravati, i en intervju i tyska Tagespost. Kriget har inte fått människor att vända sig bort från Gud, religion eller kyrkan utan tvärtom att återupptäcka tron. ”Våra kyrkor är fulla”, sade ärkebiskopen.

Maravati uppmanar till fortsatt stöd till de kristna i Mellanöstern. Om de kristna inte får stöd från europeiska regeringar, kommer de återigen att lämna området. Enligt ärkebiskopen finns det fortfarande kvar 50 000 kristna i Aleppo, där det före kriget levde ca 150 000 kristna. Två tredjedelar har alltså lämnat staden under de senaste åren, en andel som också gäller för hela Syrien.

Maravati säger vidare, att han hoppas att på sikt kommer hälften av de kristna som flytt att återvända, även om detta ”sannolikt är en smula optimistiskt”. Framförallt lär de kristna, som idag lever i Europa och Nordamerika, inte komma tillbaka. Å andra sidan återvänder i långsam takt de som flytt till Libanon och den syriska kusten. Och detsamma gäller för de syriskt kristna som flydde till Armenien.

Ärkebiskopen uttalar förhoppningen, att de parter som är inblandade i konflikten skall finna en lösning som gör slut på kriget. ”Det finns ingen idealisk lösning. Men det är möjligt att hitta en väg till fred, som gör slut på det stora lidandet. Vi har haft nog av krig, blod och offer”, sade Maravati.

Vid sitt senaste besök i Paris uppmanade han Frankrike att spela en mer aktiv roll vid den internationella fredskonferensen om Syrien samt att åter öppna sin legation i Damaskus. ”Man kan inte sluta fred endast med ord. Avsikterna måste omsättas i handling. Och det är viktigt att de europeiska länderna är närvarande i Damaskus.”

Interreligiös delegation från Moskva i Syrien

Nyhetsbyrån ”Pro Oriente” i Wien meddelade i onsdags om ett solidaritetsbesök av en interreligiös delegation från en arbetsgrupp i det ryska presidentrådet för samarbete med religiösa organisationer i Damaskus och i den libanesiska Bekadalen. De senaste veckorna har man vidtagit åtgärder för att intensifiera den humanitära hjälpen.

Den 5 februari besökte ledaren för delegationen, munken Stefan Igumnow från det rysk-ortodoxa Moskva patriarkatets utlandsavdelning, den apostoliska nuntien i Kairo, kardinal Mario Zenari. Man samtalade om den Heliga Stolens och Moskva patriarkatets gemensamma projekt för att hjälpa den lidande befolkningen i Syrien.

Den interreligiösa delegationen från Moskva sammanträffade vid slutet av sitt besök i Damaskus även med representanter för den syriska regeringen och med den (kristna) presidenten för det syriska parlamentet, Hamoudeh al-Sabbagh. I syriska och andra arabiska medier betonades, att det krigsdrabbade landet aldrig under dessa sju år fått besök av en så representativ delegation av kristna och muslimska företrädare.

I Omayyaden moskén i Damaskus hedrade delegationen relikerna av Johannes Döparen, som både kristna och muslimer betraktar som profet. I anslutning därtill besökte medlemmar av delegationen graven till den islamska teologen Said Ramadan Al-Bouti, som mördades 2013 i Damaskus under en predikan.

Förnödenheter fördelas

Som en del av solidaritetsbesöket fördelade delegationen tillsammans med syriska kristna och muslimska andliga ledare 75 ton förnödenheter. Tjugofem kilos paket med förnödenheter delades ut till 3 000 familjer från olika bekännelser. Det sägs, att de platser där man delade ut förnödenheterna besköts av rebeller från den östra förorten Ghouta.

Kostnaderna för utdelningen av hjälpsändningen hade samlats in i Ryssland av ortodoxa, katolska, evangelikala, armeniska kyrkoförsamlingar samt av den muslimska Moschee församlingen. Även Moskvas pariark Kyrill I bidrog med ”en väsentlig summa”. Idén att inrätta en interreligiös arbetsgrupp för Syrien i det ryska presidentrådet för samarbete med de religiösa organisationerna kom från Metropoliten Hilarion, ledaren för Moskva patriarkatets utlandsavdelning.

Kathpress 2018-02-14