Måste kristen tro och samtidskonst vara omaka par?

av SANNE FROSTENSSON
En ömsesidig skepsis mellan kristenheten och samtidskonstscenen i Norden har sina anledningar men från mitt perspektiv är dessa ”världar” ömsesidigt berikande. Vår pågående examensutställning (MFA) i Bergens Kunsthall vittnar om detta. Fler än min installation practicing life har explicita kopplingar till religion i allmänhet och till katolsk tradition i synnerhet.

Det färgstarka stickade verket What’s left av Sigrún Hlín Sigurðardóttir har inspirerats av medeltida kyrkokonst om domedagen. Madihe Gharibi har placerat en svart biktstol mitt i den vita konsthallen, vari hon som emigrant gör en performance med titeln Mother, Land and Motherland.

Tv: Madihe Gharibi, Mother, Land and Motherland, 2021. Th: Sanne Frostensson, (del av) practicing life, 2021. Foto Dale Rothenburg.

Gunhild Sannes Larsen skriver om måleri som bön och skapar abstrakta storskaliga målerier med äggtempera – ett medium som normalt används till ikonmåleri. Detta är bara några exempel. Få av oss är praktiserande troende men desto fler konstnärer leker med kristna teman.

Sanne Frostensson 2021-05-06
Kandidatexamen med teologi som huvudområde från Newmaninstitutet.