Nytt avsnitt av Signumpodden: Jordan Peterson – profet eller heretiker?

Det nya avsnittet av Signumpodden handlar om en av de röster som uppmärksammats och diskuterats allra mest i offentligheten de senaste åren, psykologiprofessorn Jordan Peterson. Peterson som slog igenom stort som ett YouTube-fenomen och med sin bok 12 Rules for Life för ett antal år sedan, som under en tids allvarlig sjukdom varit borta från offentligheten, men som nu är tillbaka med en ny bok: Beyond Order. 12 More Rules for Life. Hur kan man utifrån en kristen utgångspunkt förhålla sig till och reflektera kring Petersons ganska stränga dygdeetik?

Jordan Peterson. Foto: Gage Skidmore/Wikimedia Commons.

Gäst i avsnittet är Josefin de Gregorio – författare, litteraturvetare och redaktör för kulturnyheter och debatt på Svenska Dagbladets kultursida. Det blir ett samtal om nåd och gärningar, om svaghet och styrka, om manligt och kvinnligt, om att leva i en fader- och moderlös kultur, om vår politiserade samtid och om tacksamheten som livshållning.

Lyssna på avsnittet via länken här.

Red. 2021-04-14

Läs Josefin de Gregorios recension av Beyond Order via länken här.

Läs John Sjögrens artikel om Jordan Peterson i Signum nr 5 2018 via länken här.

Se ett klipp där Jordan Peterson talar om sin tro på Kristus via länken här.