Medier i USA om Franciskus besök

Medierna i USA har under tisdagen [22 september] eldat på Franciskusfebern genom utförliga rapporter, analyser och kommentarer. Inför påvens sexdagars resa offentliggjorde CNN resultatet från en ny opinionsundersökning, som visar hur omtyckt påven är i landet. Enligt den gläder sig knappt hälften av alla amerikaner och 78 procent av dess katoliker åt besöket, som avslutas med på söndag med en mässa vid Världsfamiljemötet i Philadelphia.

Tidningen USA Today påminner om att påven inte alltid varit välkommen och då särskilt inte i Vita Huset. ”Få relationer i USA:s politiska historia har förändrat sig mer över tiden än den mellan presidenten och påven”, skriver tidningen. Att Barack Obama visade påven den särskilda hedern att på tisdagskvällen själv hälsa honom välkommen på flygplatsen, bedömer Los Angeles Times som enbart ”början på ett ekumeniskt, extatiskt välkomnande”.

Kommentatorerna i Washington Post utgör ett undantag genom att visa sig allt annat än entusiastiska. De får fram en negativ balansräkning ur påvens besök på Kuba. ”Påven har absolut inte sagt eller gjort något, som hans officiella värdar skulle kunna uppfatta som obekvämt”, skriver tidningen kritiskt och man kontrasterar detta mot den klartext man förväntar sig från Franciskus i USA.

New York Times uppmanar sina läsare att inte betrakta ledaren för världens 1,2 miljarder katoliker genom ett politiskt prisma. Kärnbudskapet från Franciskus är ”inte ideologiskt”, skriver man där. Den nuvarande påven är det personligas företrädare. Man får glädja sig åt att betrakta hur påven går fram till människor, lyssnar uppmärksamt, lär av dem och möter dem med kärlek.

Med tanke på påvens första tal för kongressens båda kamrar skrev POLITICO, som är mycket läst av opinionsbildare i Washington, att besöket fick demokraterna att hoppas och gjorde republikanerna nervösa. ”Påven Franciskus har förflyttat tyngdpunkten på Vatikanens prioriteringar på så sätt att han lyfter fram kyrkans sociallära: diplomatin, de fattiga och insatsen för invandrarna.”

Också Wall Street Journal observerade på sin första sida att det finns mycket gemensamt i Obamas politiska ambitioner och påvens syn på världen. Det sträcker sig från klimatpåverkan över atomdiplomatin med Iran till frågan om sociala rättigheter.

En kolumnist i tidningen ser påven i ett annat perspektiv. Franciskus är ”den som har till uppgift i tjänsten att störa” i världen, skriver han och gör en jämförelse med de outsiders, som då och då rör till det i politiken i USA. Bernie Sanders och Donald Trump är ”ingenting i jämförelse med påven, vad gäller att utmana den bestående ordningen.”

Kathpress 2015-09-22