Påven betonade religionsfrihet och lovordade USA:s biskopar

På tisdagseftermiddagen lokal tid anlände påven Franciskus till USA:s huvudstad Washington DC och på onsdagsmorgonen hölls en välkomstceremoni inför 20 000 personer på Vita husets gräsmatta där påven höll ett kort tal på engelska, i vilket han vänligt och öppet berörde flera brännande frågor.

Han talade om miljön och vikten av alla länders ansvar för vårt ”gemensamma hem” och återanknöt till temat i sin miljöencyklika Laudato si om hur respekten för Guds skapelse hänger samman med respekten för det mänskliga livets värdighet, och måste visa sig konkret i till exempel en aktiv fattigdomsbekämpning. Påven berömde president Obamas initiativ för att åstadkomma minskningar av klimatförstörande utsläpp men påminde om det som behöver göras för ”miljontals människor” som över hela världen ”lever under ett system som har förbisett dem”. Jordens klimat kan nu betraktas som en del i en grupp ”av exkluderade som ropar till himlen”. Och Franciskus citerade Martin Luther King genom att säga att ”vi har försummat ett skuldebrev som det nu är hög tid att börja hedra”.

Mindre ros till Obama-administrationen blev det när påven påminde om hur religionsfriheten är en av USA:s ”mest värdefulla egendomar” och att ”alla är kallade att vara vaksamma, som goda medborgare, för att bevara och försvara den från allt som skulle kunna hota den eller dagtinga med den”. I sammanhanget påminde han om den roll som USA:s katoliker har spelat för att bygga USA till ett tolerant och inkluderande samhälle. Med dessa ord gav Franciskus eko åt de amerikanska katolska biskoparnas starka kritik mot Obamas sjukvårdsreform som tvingar katolska institutioner att finansiera preventivmedel för sina anställda, och den oro som bland annat katolska kyrkan uttryckt gällande rättigheterna för dem som motsätter sig den amerikanska högsta domstolens beslut från tidigare i år att tvinga alla delstater att godkänna samkönade äktenskap. I myndigheternas attityd i dessa frågor har inte bara katolska utan också många kristna företrädare sett ett hot mot just religionsfriheten.

Senare under onsdagen höll påven tal inför 400 amerikanska biskopar församlade till middagsbön i Saint Matthew-katedralen. Här tog han bland annat upp migration som en av vår tids största utmaningar. Han framhöll att USA just nu ”möter en ström av latinamerikansk invandring som påverkar många av era stift” och han tackade biskoparna för vad de redan har gjort för att välkomna migranterna ”som fortsätter att se på Amerika, som så många andra före dem, i hopp om att få njuta dess välsignelser av frihet och välstånd. Som få andra känner kyrkan i USA hoppet i dessa ’pilgrimers’ hjärtan”. Men påven betonade också att ett stort inflöde av allt mer olika folkgrupper är en särskild utmaning och erkände att det inte alltid är lätt att se bortom skillnader och in i själen på en annan människa. Han uppmanade dock att försöka se till de resurser som varje person har att dela med sig av till andra, och betonade att genom att möta dem med Kristi kärlek kan man få alla att berika USA och kyrkan.

Påven Franciskus lovordade i talet de amerikanska biskoparna för deras engagemang för att försvara livet, deras hantering av övergreppsskandalerna och försoningen efter dessa och deras arbete med att integrera invandrare, men uppmanade dem samtidigt att inte vara rädda för att göra mer.

Catholic News Agency, 2015-09-23

Källor här och här