Mer om kinesiska hackare i Vatikanen

Det vore allvarligare än bara ett brott mot sjunde budet ”Du skall icke stjäla”. Kinesiska hackare skall ha tagit sig in i Vatikanens datorer. Enligt en uppgift i Recorded Future, ett företag i USA som sysslar med cybersäkerhet, har obehöriga tagit sig in i Heliga stolens nätverk, som rör stiftet Hongkong och Vatikanens representation där, samt även det påvliga missionsinstitutet i Milano.

Det som gör saken ytterligt brännande är att den 2018 slutna överenskommelsen mellan Heliga stolen och Peking skall förnyas i september. Båda sidor vill behålla sitt inflytande över de uppskattningsvis tio miljoner katoliker i Kina – regeringen vill tillförsäkra sig deras lojalitet mot staten och påven vill ha det avgörande inflytandet över biskopsutnämningarna.

Under det att förberedelsearbetet är igång berättar Recorded Future om en Spear-Phishingattack mot vatikanska datorer. Enligt denna rör det sig om manipulerade e-mail infiltrerade med mjukvara för spioneri. Bakom den misstänkta attacken skall den av den kinesiska regeringen finansierade hackergruppen ReddDelta ligga. Dess mål är att skaffa sig information om Vatikanens förhandlingsposition inför förnyandet av överenskommelsen med Kina och kyrkans inställning till demokratirörelsen i Hongkong.

En talesperson för det kinesiska utrikesdepartementet, Wang Wenbin, avfärdade anklagelsen och betecknade den som ren spekulation. ”Kina är en avgjord försvarare av cybersäkerhet”, sade Wang enligt medier i Hongkong.

Det är ett känsligt område. Heliga stolen, som inte haft några diplomatiska förbindelser med Kina sedan 1951, bemödar sig om ett närmande. Dialog med alla är den vatikanska diplomatins motto under statssekreteraren kardinal Pietro Parolin. Kinas ledning har varje intresse av att inte låta religiösa rörelser få egen surdeg i samhället.

Ett exempel är den muslimska minoriteten uigurer i nordvästra Kina. Människorättsaktivister ser i de hårda åtgärderna mot det som Peking betecknar som statsfientliga separationssträvanden, svåra brott mot religionsfrihet och kulturellt självbestämmande. Inte heller tibetanska buddhister eller falungong-utövare går fria. Enligt medier på Taiwan använder sig Kina ofta av cyberangrepp för att skaffa sig information om dessa grupper. Att centrala katolska institutioner attackeras ses som något nytt.

Bortsett från offentliggörandet av ”Pastorala anvisningar” för Kina av den 28 juni 2019, i vilka kyrkans ledning tydligt invände mot statliga repressalier, har under de senaste månaderna en mildrande kurs tillämpats mot Kina. Det råder en vänskaplig kultur- och coronadiplomati med utbyte av konst och hjälpsändningar. Beträffande uigurerna har påven inte yttrat sig. Ett påstått yttrande om Hongkong har bara genom indiskretion blivit offentligt.

Just nu söker Hong Kong Study Mission att tona ned det hela. Institutionen tjänar Vatikanen som förbindelselänk till de katolska stiften i folkrepubliken och som ett slags diplomatiskt brohuvud, liksom under förberedelserna till överenskommelsen med Peking 2018, som då leddes av Vatikandiplomaten Ante Jozic.

Enligt stiftsorganet Sunday Examiner i Hongkong sade missionsföreståndaren Javier Herrera Corona att cyberattackerna varit kända sedan länge. Några säkert belagda bevis för det speciella angrepp som Recorded Future nämnt finns inte.

Vilka följder rapporten skulle kunna få beträffande överenskommelsen med Kina ville Herrera inte gå in på i tidningen. För utbytet av förhandlingsrelevant information använder sig Vatikandiplomatin inga elektroniska kanaler. Enligt den italienska tidningen Corriera della Sera har redan känslig dokumentation, sedan protesterna i Hongkong utbröt sommaren 2019, lagrats i Vatikanen via Manila.

USA-företagets rapport om de vatikansk-kinesiska relationerna har offentliggjorts vid en tid då tonläget mellan USA och Kina skärpts. Det är i dagsläget inte känt huruvida Trumps regering är delaktig i offentliggörandet.

Det saknas inte invändningar mot närmandet mellan Vatikanen och Kina. I första hand är det kardinal Joseph Zen Ze-kiun, Hongkongs förre biskop, som i denna kurs ser ett förräderi gentemot Kinas trognaste katoliker. Taiwan måste räkna med att Vatikanen torde komma att dra tillbaka sin diplomatiska representation, om Peking kräver det som villkor. I diplomatiska kretsar undras det om inte enbart rapporten av cyberangreppet skulle kunna utgöra en grund för Vatikanen att dra sig ur överenskommelsen med Kina.

Kathpress 2020-07-31

Detta är en nyhetstext.