Ny Jesuitprovinsial utnämnd

Pater Bernhard Bürgler S.J. blir den första provinsialen för den nya centraleuropeiska provinsen av Jesuitorden. Han utnämndes av jesuiternas generalföreståndare, pater Arturo Sosa S.J., i Rom i dag fredag. Pater Bürgler tillträder sitt ämbete som provinsial den 27 april 2021 i samband med grundandet av den nya centraleuropeiska ordensprovinsen. Den nya ordensprovinsen kommer att ersätta de tidigare jesuitprovinserna Österrike, Tyskland (som också omfattar Sverige), Litauen-Lettland och Schweiz.

Bernhard Bürgler S.J. har under de senaste åren varit provinsial i Österrike, och han hör därmed till de jesuiter som de senaste åren har spelat en avgörande roll inför sammanslagningen av de hittillsvarande fyra provinserna. Han är därför väl medveten om de utmaningar som han står inför: ”Vi kan bara presentera vårt sätt att leva vår kallelse på ett övertygande sätt om vi växer samman till en enhet i mångfald. Det innebär att vi måste profilera våra institutioner och aktiviteter med vår tids prägel och våra begränsade möjligheter i åtanke.” Det nationsöverskridande samarbetet erbjuder därmed enorma chanser. ”Vår karisma som jesuiter handlar om att vi tänker i större sammanhang och handlar gemensamt. Nationella skillnader kommer med tiden att förlora i betydelse, så att vi bättre kan dra nytta av den ignatianska andlighetens skatt i vårt arbete för tro och rättvisa, i dialogen med olika kulturer och i sökandet efter försoning.”

Jesuitgeneralen, pater Arturo Sosa S.J., betonar i sin utnämningsskrivelse att den nya provinsen kommer att underlätta den apostoliska planeringen i framtiden: ”Sändningen av Jesuitorden är sedan ordens grundande universell, dvs den överskrider gränser mellan länder och språk. Ordensstrukturen finns endast för att bättre möjliggöra denna sändning.” I det sammanhanget hänvisar ordensgeneralen till de universella apostoliska preferenser med vilka orden har fastställt sin innehållsliga inriktning  för de nästkommande tio åren. Generalen önskar dessutom den framtida provinsialen energi och handlingskraft men också gudsförtröstan och inre lugn.

Bernhard Bürgler är en erfaren expert inom områdena andlighet, retreatverksamhet, meditation och psykoanalys. Den 60-åringe Bürgler är född i Lienz i Östtyrolen. Efter genomförd matura (österrikisk gymnasieexamen) studerade han teologi i Innsbruck. Under studierna arbetade han på det tyska retreatcentret Haus Gries som drivs av jesuiterna. Efter några år som religionslärare i Österrike inträdde Bürgler i Jesuitorden år 1991. Efter novitiatet promoverades han i teologi och genomgick dessutom en utbildning till psykoterapeut. Hans arbete inom ramen för jesuitorden har varit andlig vägledning på det internationella prästkollegiet Canisianum (Innsbruck), ledare för retreatcentret ”Haus Gries” (Wilhelmsthal) och för området andlig vägledning och retreatverksamhet vid Kardinal König Haus (Wien). Och han är för övrigt redan bekant med Sverige: sedan drygt tio år tillbaka har han regelbundet gett retreater på retreatgården Berget i Rättvik. År 2014 blev han provinsial för jesuiternas österrikiska ordensprovins.

En provinsial utnämns av ordensgeneralen i Rom enligt Jesu sällskaps ordensregler. Ämbetet innehas som regel i sex år. Förutom administrativ ledning av ordensprovinsen utgör framförallt den så kallade ”cura personalis” – bland annat regelbundna samtal med varje jesuit om dennes arbete och livet i orden – en central uppgift för en provinsial. Den nya provinsen kommer att omfatta 442 jesuiter i 36 städer i Tyskland, Lettland, Litauen, Österrike, Sverige och Schweiz.

Red. / Jesuitordens provinsialat i München den 31 juli 2020.