Vatikanens nätverk hackat av Peking?

Enligt privata IT-säkerhetsexperter uppges Vatikanens nätverk ha infiltrerats av hackare från maj till juli. Möjligen skulle detta ha skett på Kinas uppdrag. Detta meddelade The New York Times (29/7) med hänvisning till internettjänstleverantören Recorder Future. Vatikanen, Heliga stolen, Hongkongs stift och Milanos seminarium för utlandsmission skulle enligt dessa uppgifter ha blivit offer för hackergruppen RedDelta. Från Vatikanen har det hittills inte kommit någon bekräftelse på uppgifterna.

Fakta om angreppen skulle i vilket fall som helst vara ytterst besvärande vid denna tidpunkt. Till september planeras nämligen förhandlingar mellan Kina och Vatikanen om förlängning om det avtal om biskopsutnämningar som slöts år 2018.

Tre dokument skulle hackarna ha utsatt för phishingförsök, framgår det av rapporten från Recorded Future. Det är bland annat ett av kardinalstatssekreteraren Pietro Parolin undertecknat kondoleansbrev med anledning av en biskops död, ett brev som påstås ha sänts från Vatikanen till Hongkongs stift och som innehåller trojanen PlugX, som låter angriparen kontrollera en infekterad dator. En mejlkorrespondens, som tidsmässigt passar in, mellan en mejlserver i Vatikanen och förövarens kontrollserver, framställer det som möjligt att mejlen skulle ha sänts från ett komprometterande konto i Vatikanen, menar säkerhetsexperten.

Hackandet hör, enligt den åsikt som Recorded Future har, till kategorin ”klassiskt spionage”. Uppenbarligen ville man därigenom i god tid ta reda på vilken hållning som Vatikanen skulle inta i förhandlingarna. Exakt vilken samband hackergruppen RedDelta har med den kinesiska staten uttalar sig rapporten inte om, men den skulle vara ”mycket aktiv” och framför allt attackera institutioner som är relevanta för Kinas strategiska intressen, däribland även några i Indien och Indonesien. Recorded Future har själv sitt säte i Somerville i delstaten Massachusetts. Några antydningar om att Trumpadministrationen, som under de senaste veckorna nästan dagligen har framfört kritik mot Kina, skulle vara delaktiga i rapporten, finns det enligt The New York Times inte.

Spänningar på grund av situationen i Hongkong

Framför allt på grund av Kinas skarpa agerande mot Hongkong är förhållandet mellan Vatikanen och den kinesiska regeringen för närvarande mer än spänt. The New York Times hänvisar även till ett budskap från påven vid Angelusbönen på Petersplatsen den 5 juli. Franciskus ville enligt ett förberedande dokument vända sig till Hongkongs befolkning med kommentaren att det rådande dödläget krävde ”mod, ödmjukhet, icke-våld och respekt för allas värde och rättigheter”. Han hyser förhoppningen ”att det medborgerliga livet och framför allt att religionsutövning kan ske i fullständig och verklig frihet, som det faktiskt uttrycks i flera internationella dokument”. Dessa formuleringar kom emellertid inte med i talet.

Kathpress 2020-07-29

Detta är en nyhetstext.