1300 år gammal kyrka upptäckt vid berget Tabor

Några få kilometer från berget Tabor har israeliska arkeologer hittat och frilagt grundmurarna till en 1300 år gammal kyrka. Den 12 gånger 36 meter stora kyrkan blev funnen vid provgrävningar inför anläggandet av en lekplats för barn i Kfar Kama, detta enligt ett meddelande från den Israeliska Antikvitetsmyndigheten IAA. Till skillnad från flertalet kyrkor har den inte en utan hela tre absider. Kyrkans skepp och dess gånger var prydda av mosaiker, vilkas färggranna motiv bestående av geografiska mönster och röda, blå och svarta blomsterarrangemang delvis har bevarats till våra dagar.

Kyrkan hörde förmodligen till ett större klosterkomplex, enligt antikvitetsmyndighetens information. Intill kyrkan har man frilagt grundmurarna till ett antal rum, som senare kommer att grävas ut och undersökas. Man har redan under det tidiga 1960-talet frilagt en kyrka i Kfar Kama, en av många tjerkeser bebodd plats. Kanske handlade det den gången om byns kyrka, medan det nu är en med denna samtida klosterkyrka som man har funnit, uppger professor Moti Aviam från Kinneret Academic College, som deltog i utgrävningarna. Det nya fyndet bekräftar den stora betydelse som den kristna byn vid foten av berget Tabor hade.

Berget Tabor med Jisreel-slätten i förgrunden. Foto: Wikimedia Commons.

Det 588 meter höga berget Tabor halvvägs mellan Nasaret och Gennesarets sjö ligger isolerat mitt på Jisreel-slätten i Galileen och syns vida omkring. Berget är enligt traditionen platsen för Jesu förklaring, som omtalas i evangelierna. Kyrkan och franciskanklostret på bergets topp är ett viktigt mål som besöks av såväl pilgrimer som turister som besöker norra Israel.

Kathpress 2020-07-28

Detta är en nyhetstext.