Merkel öppnade möte om världsfred vid Sant’Egidio i Münster

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I närvaro av Tysklands förbundspresident Angela Merkel och presidenten i Europaparlamentet Antonio Tajani öppnades i Münster på lördagskvällen årets möte om världsfred arrangerat av den katolska lekmannarörelsen Sant’Egidio. På tisdagen kommer ledande företrädare för kyrkor och religionen att samlas i Osnabrück under mottot ”Fredens vägar”. Arrangörerna väntar omkring 5 000 deltagare. [Bilden: Dom St. Peter, Osnabrück.]

Påven Franciskus manade i ett skriftligt hälsningsbudskap deltagarna i det religiösa mötet att arbeta för freden. ”Konflikter, utbrett våld, terrorism och krig hotar idag miljoner människor, det mänskliga livets okränkbarhet förtrampas och gör människorna bräckliga och sårbara”, skrev påven. Han fördömde ”oförnuftet hos dem som profanerar Gud, när de utsår hat”. I ljuset av ”den vansinniga terrorismen och den bedrägliga styrkan hos vapnen måste vägen till fred gå genom att de många religiösa traditionerna förenas”. De religiösa ledarna måste vara fredens människor och påminna sig om ”att Gud avskyr kriget, att kriget aldrig kan vara heligt och att våld aldrig får utövas eller rättfärdigas i Guds namn”.

Vidare betonade påven att religionerna måste ge ett svar på ”törsten efter fred” genom bönen och konkreta och ödmjuka insatser. Tillsammans med alla människor av god vilja måste de oförtröttligt söka vägar till fred. Deltagarna i världsfredmötet skall därför utgöra föredömen, enligt Franciskus. ”Er samvaro är redan den ett svar på freden: aldrig mera mot varandra, utan alltid med varandra. Er närvaro i Tyskland skall också utgöra ett upprop för Europa, att bevara freden. Den skall göra insatser för att bygga upp en starkare enhet i det inre och ännu större öppenhet i det yttre.”

Även förbundskansler Merkel uppmanade världsreligionerna till gemensamma ansträngningar för freden. Det ligger redan i deras väsen att vända sig mot våld och krig även om detta på religiösa grunder fordras av somliga. CDU-ordföranden sade sig vidare beundra Sant’Egidios fredsstiftande kraft. Organisationen är inriktad på försoning och förståelse och arbetar i övertygelsen att förändringar på lång sikt är möjliga.
Vidare betonade Merkel att skillnaden mellan kyrkorna och de religiösa traditionerna inte får förnekas. Visserligen är interreligiös dialog svår, men det andra alternativet är att tala mot varandra i stället för med varandra, något som skapar ressentiment och ofred. Hon framhöll att kyrkor och religiösa gemenskaper i första hand skulle satsa på humanitära lösningar på problemen. Utvecklingssamverkan utgör exempelvis en oersättlig del av politiken. Europa har härvidlag särskilt ansvar för Afrika. Klassiskt utvecklingsbistånd räcker inte till där. Förutom ekonomiskt bistånd fordras också utbyggnad av utbildningsväsendet.

Kriserna orsakas av ”globalisering utan själ”.

Münsters stiftsbiskop Felix Genn hälsade gästerna välkomna på uppdrag av sin kollega i Osnabrück, biskop Franz-Josef Bode och påminde deltagarna om Westfaliska freden, som avslöts 1648 i de båda städerna. Redan då, efter Trettioåriga kriget, sökte Europa här efter ”vägar till freden”. Även förbundskanslern hade sökt och funnit sådana 2015 och från denna övertygelse hade hon inte avvikit, nämligen att ”erbjuda människor som flyr undan terror, krig, våld, hunger och mångfaldiga nödsituationer en fristad”, sade biskopen.

För grundaren av Sant’Egidiorörelsen, Andrea Riccardi, är grunden till de nutida kriserna i världen en ”globalisering utan själ”. ”I ljuset av en alltmera utvidgad global sfär och fruktan för invasioner kommer gamla skräckscenarier fram”. Folken frågar efter säkerhet och tror sig finna den i konflikternas högljudda retorik och hos krigiska ledare.

President Tajani i Europaparlamentet framhöll att det förenade Europa har garanterat freden i länderna här sedan 70 år. Europa är en kontinent som bygger upp och inte förstör och där dödsstraff inte förekommer. Dessa värden gäller det att bevara, enligt Tajani.

På programmet för mötet i Münster står ett dussintal arrangemang som skall handla om teman som flyktingar, fattigdom, rättvisa och miljöskydd. På tisdag [12 september] ska i Osnabrück hållas en bön för freden, varvid de olika konfessionerna skall samlas på olika platser. I anslutning härtill kommer de att samlas framför rådhuset till en slutlig appell, utarbetad under de tre dagarna, som skall kungöras över hela världen. Påven Johannes Paulus II inbjöd 1986 i Assisi för första gången företrädare för världsreligionerna till en sådan gemensam bön.

Kathpress 2017-09-11

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I närvaro av Tysklands förbundspresident Angela Merkel och presidenten i Europaparlamentet Antonio Tajani öppnades i Münster på lördagskvällen årets möte om världsfred arrangerat av den katolska lekmannarörelsen Sant’Egidio. På tisdagen kommer ledande företrädare för kyrkor och religionen att samlas i Osnabrück under mottot ”Fredens vägar”. Arrangörerna väntar omkring 5 000 deltagare. [Bilden: Dom St. Peter, Osnabrück.]

Påven Franciskus manade i ett skriftligt hälsningsbudskap deltagarna i det religiösa mötet att arbeta för freden. ”Konflikter, utbrett våld, terrorism och krig hotar idag miljoner människor, det mänskliga livets okränkbarhet förtrampas och gör människorna bräckliga och sårbara”, skrev påven. Han fördömde ”oförnuftet hos dem som profanerar Gud, när de utsår hat”. I ljuset av ”den vansinniga terrorismen och den bedrägliga styrkan hos vapnen måste vägen till fred gå genom att de många religiösa traditionerna förenas”. De religiösa ledarna måste vara fredens människor och påminna sig om ”att Gud avskyr kriget, att kriget aldrig kan vara heligt och att våld aldrig får utövas eller rättfärdigas i Guds namn”.

Vidare betonade påven att religionerna måste ge ett svar på ”törsten efter fred” genom bönen och konkreta och ödmjuka insatser. Tillsammans med alla människor av god vilja måste de oförtröttligt söka vägar till fred. Deltagarna i världsfredmötet skall därför utgöra föredömen, enligt Franciskus. ”Er samvaro är redan den ett svar på freden: aldrig mera mot varandra, utan alltid med varandra. Er närvaro i Tyskland skall också utgöra ett upprop för Europa, att bevara freden. Den skall göra insatser för att bygga upp en starkare enhet i det inre och ännu större öppenhet i det yttre.”

Även förbundskansler Merkel uppmanade världsreligionerna till gemensamma ansträngningar för freden. Det ligger redan i deras väsen att vända sig mot våld och krig även om detta på religiösa grunder fordras av somliga. CDU-ordföranden sade sig vidare beundra Sant’Egidios fredsstiftande kraft. Organisationen är inriktad på försoning och förståelse och arbetar i övertygelsen att förändringar på lång sikt är möjliga.
Vidare betonade Merkel att skillnaden mellan kyrkorna och de religiösa traditionerna inte får förnekas. Visserligen är interreligiös dialog svår, men det andra alternativet är att tala mot varandra i stället för med varandra, något som skapar ressentiment och ofred. Hon framhöll att kyrkor och religiösa gemenskaper i första hand skulle satsa på humanitära lösningar på problemen. Utvecklingssamverkan utgör exempelvis en oersättlig del av politiken. Europa har härvidlag särskilt ansvar för Afrika. Klassiskt utvecklingsbistånd räcker inte till där. Förutom ekonomiskt bistånd fordras också utbyggnad av utbildningsväsendet.

Kriserna orsakas av ”globalisering utan själ”.

Münsters stiftsbiskop Felix Genn hälsade gästerna välkomna på uppdrag av sin kollega i Osnabrück, biskop Franz-Josef Bode och påminde deltagarna om Westfaliska freden, som avslöts 1648 i de båda städerna. Redan då, efter Trettioåriga kriget, sökte Europa här efter ”vägar till freden”. Även förbundskanslern hade sökt och funnit sådana 2015 och från denna övertygelse hade hon inte avvikit, nämligen att ”erbjuda människor som flyr undan terror, krig, våld, hunger och mångfaldiga nödsituationer en fristad”, sade biskopen.

För grundaren av Sant’Egidiorörelsen, Andrea Riccardi, är grunden till de nutida kriserna i världen en ”globalisering utan själ”. ”I ljuset av en alltmera utvidgad global sfär och fruktan för invasioner kommer gamla skräckscenarier fram”. Folken frågar efter säkerhet och tror sig finna den i konflikternas högljudda retorik och hos krigiska ledare.

President Tajani i Europaparlamentet framhöll att det förenade Europa har garanterat freden i länderna här sedan 70 år. Europa är en kontinent som bygger upp och inte förstör och där dödsstraff inte förekommer. Dessa värden gäller det att bevara, enligt Tajani.

På programmet för mötet i Münster står ett dussintal arrangemang som skall handla om teman som flyktingar, fattigdom, rättvisa och miljöskydd. På tisdag [12 september] ska i Osnabrück hållas en bön för freden, varvid de olika konfessionerna skall samlas på olika platser. I anslutning härtill kommer de att samlas framför rådhuset till en slutlig appell, utarbetad under de tre dagarna, som skall kungöras över hela världen. Påven Johannes Paulus II inbjöd 1986 i Assisi för första gången företrädare för världsreligionerna till en sådan gemensam bön.

Kathpress 2017-09-11