Syrisk-ortodox patriark på besök i Västeuropa

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den syrisk-ortodoxe patriarken Mar Ignatios Afrem II har nyligen kommit till Bryssel för sitt första pastorala besök i Beneluxländerna och Frankrike. Patriarken åtföljs under sitt besök till de europeiska huvudstäderna av bl. a. den nyvalde metropoliten för Djasira (den östliga syriska provinsen mellan Eufrat och Tigris), Mar Maurice Jakoub Amsih. Första uppehållet under den syrisk-ortodoxe patriarkens pastoralbesök var förortsförsamlingen Asse i Bryssel, där det hölls aftonbön och en syrisk körkonsert. I Belgien, Luxemburg och Frankrike har den syrisk-ortodoxa kyrkan genom invandring från Mellanöstern fått en stark närvaro.

Några dagar dessförinnan hade patriarken i Sednaya tagit emot den syriske presidenten Bashar al-Assad, hans fru Asma och andra familjemedlemmar till ett privat besök i Heliga Kors-klostret. Assad och hans fru besökte också det syrisk-ortodoxa hemmet för föräldralösa, ”Den lila ängelns hus”, där de åt middag med barnen. Patriarken informerade presidenten om kyrkans projekt för sociala frågor och infrastruktur i området för det antika Abilene, där Sednaya ligger.

Sedanya spelade en stor roll i propagandakriget under de senaste månaderna. Där finns ett stort militärfängelse, där enligt uppgift mer än 12 000 försmäktar. För de kristna i Mellanöstern har Sednaya – där alltjämt Jesu språk, västarameiska, talas – dock en annan betydelse, som inte har iakttagits i den västliga nyhetsförmedlingen. Där finns ett grekiskt-ortodoxt kvinnokloster, där i dag tallösa kristna och muslimer vördar en mariaikon, som tillskrivs evangelisten Lukas.

Klostret går tillbaka på den romerske kejsaren Justinianus. Under flera århundraden gällde det som den mest betydande vallfartsorten i kristenheten efter Jerusalem. Alltjämt firas årligen den 8 september (Marie födelsedag) festen ”Vår Fru av Sednaya”. Under det syriska kriget försökte islamistisk militär från 2011 att ständigt på nytt bemäktiga sig Sedanya, men de slogs tillbaka.

I mitten av augusti hade patriarken Mar Ignatios Afrem II, med anledning av att Mar Maurice Yakoub Amsih tillträdde sitt ämbete, besökt Djasira. Därvid hade patriarken också gjort några saker som skulle göra tydligt, att en syrisk-ortodoxa kyrkan vill stanna kvar i den syriska östprovinsen. Bland annat välsignade patriarken en kyrklig verkstad för tillverkning av väskor och förpackningsmaterial, dessutom platsen för den regionala S:t Efraim-kommittén för utvecklingsfrågor. Dessutom öppnade han i Kamischlie festivalen för syrisk körsång som ett bidrag till bevarandet av den syrisk-ortodoxa kulturella traditionen.

De kulturella aktiviteterna skall vara ett bevis för att den syrisk-ortodoxa gemenskapen ”vill leva och vägrar att dö och försvinna”, sade patriarken. Vid sitt framträdande i Djasira upprepade Mar Ignatios Afrem II sin varning med anledning av utvandringen: de troende lämnar sitt hemland för att söka ett bättre liv, men i de länder som de kommer till möter de nya svårigheter. Dessutom förlorar de sina rötter i ”fädernas land”.

Kathpress 2017-09-09

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den syrisk-ortodoxe patriarken Mar Ignatios Afrem II har nyligen kommit till Bryssel för sitt första pastorala besök i Beneluxländerna och Frankrike. Patriarken åtföljs under sitt besök till de europeiska huvudstäderna av bl. a. den nyvalde metropoliten för Djasira (den östliga syriska provinsen mellan Eufrat och Tigris), Mar Maurice Jakoub Amsih. Första uppehållet under den syrisk-ortodoxe patriarkens pastoralbesök var förortsförsamlingen Asse i Bryssel, där det hölls aftonbön och en syrisk körkonsert. I Belgien, Luxemburg och Frankrike har den syrisk-ortodoxa kyrkan genom invandring från Mellanöstern fått en stark närvaro.

Några dagar dessförinnan hade patriarken i Sednaya tagit emot den syriske presidenten Bashar al-Assad, hans fru Asma och andra familjemedlemmar till ett privat besök i Heliga Kors-klostret. Assad och hans fru besökte också det syrisk-ortodoxa hemmet för föräldralösa, ”Den lila ängelns hus”, där de åt middag med barnen. Patriarken informerade presidenten om kyrkans projekt för sociala frågor och infrastruktur i området för det antika Abilene, där Sednaya ligger.

Sedanya spelade en stor roll i propagandakriget under de senaste månaderna. Där finns ett stort militärfängelse, där enligt uppgift mer än 12 000 försmäktar. För de kristna i Mellanöstern har Sednaya – där alltjämt Jesu språk, västarameiska, talas – dock en annan betydelse, som inte har iakttagits i den västliga nyhetsförmedlingen. Där finns ett grekiskt-ortodoxt kvinnokloster, där i dag tallösa kristna och muslimer vördar en mariaikon, som tillskrivs evangelisten Lukas.

Klostret går tillbaka på den romerske kejsaren Justinianus. Under flera århundraden gällde det som den mest betydande vallfartsorten i kristenheten efter Jerusalem. Alltjämt firas årligen den 8 september (Marie födelsedag) festen ”Vår Fru av Sednaya”. Under det syriska kriget försökte islamistisk militär från 2011 att ständigt på nytt bemäktiga sig Sedanya, men de slogs tillbaka.

I mitten av augusti hade patriarken Mar Ignatios Afrem II, med anledning av att Mar Maurice Yakoub Amsih tillträdde sitt ämbete, besökt Djasira. Därvid hade patriarken också gjort några saker som skulle göra tydligt, att en syrisk-ortodoxa kyrkan vill stanna kvar i den syriska östprovinsen. Bland annat välsignade patriarken en kyrklig verkstad för tillverkning av väskor och förpackningsmaterial, dessutom platsen för den regionala S:t Efraim-kommittén för utvecklingsfrågor. Dessutom öppnade han i Kamischlie festivalen för syrisk körsång som ett bidrag till bevarandet av den syrisk-ortodoxa kulturella traditionen.

De kulturella aktiviteterna skall vara ett bevis för att den syrisk-ortodoxa gemenskapen ”vill leva och vägrar att dö och försvinna”, sade patriarken. Vid sitt framträdande i Djasira upprepade Mar Ignatios Afrem II sin varning med anledning av utvandringen: de troende lämnar sitt hemland för att söka ett bättre liv, men i de länder som de kommer till möter de nya svårigheter. Dessutom förlorar de sina rötter i ”fädernas land”.

Kathpress 2017-09-09