Mexiko sörjer en biskop emeritus, död i coronainfektion

Enligt lokala medieuppgifter har den mexikanske biskopen emeritus Arturo Lona Reyes i stiftet Tehuantepec avlidit till följd av en Coronainfektion. Mexikos president Andrés Manuel López Obrador beklagade på Twitter ”de fattigas biskops” bortgång och försåg notisen med ett foto av dem båda. Biskop Lona Reyes var känd för sitt arbete bland de mest utsatta. För två veckor sedan lades 94-åringen in på sjukhuset Medica Azul i El Barrio de la Soledad i den sydmexikanska delstaten Oaxaca. Ett test bekräftade att den diabeteslidande biskopen drabbats av en covid-19-infektion.

Lona Reyes hade under sitt liv överlevt elva attentatsförsök för sina insatser för ursprungsbefolkningen, enligt nyhetsportalen NTR. År 2008 belönades han för sitt humanitära engagemang med det nationella människorättspriset ”Don Sergio Mendez Arceo”. Den katolske prästen och människorättsförkämpen Alejandro Solalinde kommenterade hans bortgång: ”Med sina gåvor och sin charisma berikade han en institution i krisen.”

Däremot har den i covid-19 insjuknade mexikanske människorättsbiskopen Raul Vera Lopez återhämtat sig. Han kände sig bra, men måste avvakta ytterligare test, enligt ett uttalande i tidningen El Siglo de Torreón vid veckoslutet. Biskopen i Saltillo ska sitta i karantän till mitten av november och tackade de troende för deras många lyckönskningar.

Mexiko är särskilt hårt drabbat av coronakrisen. Men runt 70 döda på 100 000 invånare och omkring 925 000 registrerade infektioner ligger landet på tionde plats enligt tabellen på Johns Hopkins University. Även den katolska kyrkan är hårt drabbad. Enligt kyrkans mediecentrum hade fram till den 7 oktober mer än 90 präster avlidit i coronainfektioner.

Kathpress 2020-11-02