Religiösa företrädare fördömer dådet i Wien

Religionsföreträdare i flera länder, bland dem ärkebiskoparna i Paris och München, reagerar med förfäran och avsky på attacken i Wien. Kardinal Reinhard Marx i München fördömer i ett kondoleansbrev till Wiens ärkebiskop, kardinal Christoph Schönborn, under tisdagen ”det fruktansvärda och avskyvärda dådet som på ett blasfemiskt sätt missbrukar religiösa motiv för terror”. Det gäller att inte tillåta ”att religiöst förklätt hat får förstöra livet och tron”, skriver Marx. Den största hädelsen är missbruket av Guds namn för hat och våld. Särskilt i en sådan situation ”måste vi som kyrkan vara ett tecken på grannsämja och dialog mellan religionerna”, menar Münchens ärkebiskop.

Liksom Marx ger också Paris katolske ärkebiskop, Michel Aupetit, gentemot kardinal Schönborn uttryck för sin för förbundenhet med offren, anhöriga och alla människor i Wien. I ett brev lovar han Wiens ärkebiskop stöd och vänskap från stiftet Paris och från Frankrike inför terrorn. ”Även vi har upplevt detta barbari, och vi vet hur viktigt det är att ömsesidigt stötta varandra”, betonar Aupetit. Han tillkännager att han i Paris kommer att fira en mässa till minnet av offren för attacken i Wien.

I Tjeckien gav under tisdagen biskopskonferensen generalsekreterare uttryck för sin bestörtning över händelsen. ”Jag ber för offren den nattliga terrorattacken i Wien”, twittrade Stanislav Pribyl. Samtidigt tackade han kardinal Schönborn för dennes uppmaning om att hatet inte får bli svaret på terrorn.

Dådet ”perverterar Guds namn”

I Tyskland har bland andra Kölns ärkebiskop, kardinal Rainer Maria Woelki, Bambergs ärkebiskop, Ludwig Schick och biskopen av Passau, Stefan Oster uttryckt sin bestörtning på Facebook. Ordföranden för den tyska biskopskonferensen, biskop Georg Bätzing, förklarar: ”Inte någon form av terror, ingen islamistisk, ingen höger- eller vänsterextrem, får ha något utrymme i vårt samhälle och vår kultur.” Terror i religionens namn ”perverterar Guds namn”.

Det är nödvändigt att få ett slut på våldet och hatet, menar Bätzing. ”Vi behöver religioner, som förverkligar det som de lovar: att stifta fred.” Europa måste bli ett hem för människor som lever fredligt tillsammans. ”Detta hem låter vi inte någon ta ifrån oss.” Bätzing förklarar vidare: ”I bön är vi förenade med människorna i Österrike och vi sörjer med dem.”

Kardinal Woelki: inget kan rättfärdiga terrorn

Våld och terror låter sig inte på något sätt rättfärdigas, betonar kardinal Woelki. Ärkebiskop Schick kallar dådet ”avskyvärt”. Han önskar de anhöriga tröst, polisen snabba spaningsresultat och samhället sammanhållning.

Biskop Oster i Passau skriver: ”Vi känner framför allt med alla troende, med kristna, judar och muslimer – och med alla människor, som är övertygade om att Gud är en kärleksfull och barmhärtig Gud, en fredens Gud.” Han hänvisar till påven Franciskus’ och Kairos storimam Abham al Tayyebs gemensamma förklaring, enligt vilken alla människor är skapade som bröder och systrar med samma värde. ”Islamistisk terror är ett angrepp på denna religiösa övertygelse – och ett angrepp på alla människors värde och frihet”, skriver biskopen av Passau. Han kräver solidaritet från alla krafter i samhället mot terrorn.

De tyska katolikernas centralkommitté talar om en ”vedervärdig terrorattack”. Man ber för offren och för sammanhållningen i samhället.

Ordföranden för de evangeliska kyrkornas råd i Tyskland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, kallar dådet för ett ”angrepp på hela mänskligheten”. Att vid mord åberopa sig på Gud är cyniskt och den värsta formen av missbruk av religion. ”Vi kommer konsekvent att verka för ömsesidig respekt och tolerans mellan religionerna och världsåskådningarna.” Det är ”det bästa motgiftet mot våldets utsäde som terroristerna försöker att strö ut.”

Att motverka hatet

Den turkisk-islamiska organisationen Ditib fördömer den ”brutala terrorhandlingen” och uttrycker sin medkänsla med de anhöriga. ”Till terroristerna och till dem som sympatiserar med dessa säger vi: Ni är en föraktlig grupp av misslyckade individer, som i detta livet och i nästa måste räkna med rättvisa straff.” Samhället får inte låta sig splittras, vare sig av extremister eller populister.

Islamisterna föraktar ”religiös tolerans och vårt pluralistiska samhälle”, förklarar ordföranden för det judiska centralrådet i Tyskland, Josef Schuster. ”Vi måste omedelbart gemensamt arbeta ännu starkare för våra demokratiska värden och motverka detta hat.”

Ordföranden för Die Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch, säger att bilderna från Wien ”visar en råhet och ett förakt för mänskligt liv, som man knappt kan föreställa sig”. Knobloch uppmanar till handling. ”Demokratin får inte förbli försvarslös mot sina fiender. Någonting måste ske nu för att ta itu med radikaliseringen mitt ibland oss. Frihet kräver säkerhet”, menar den förre ordföranden för det judiska centralrådet i Tyskland.

Moskvas överrabbin och ordförande för den europeiska rabbinkonferensen, Pinchas Goldschmidt, kräver i en tweet en ”ny religionspolitik i Europa”. Denna måste även omfatta säkerhetsaspekten ”och göra Europas länder kapabla att beröva denna religiösa extremism dess grogrund på och utanför nätet”.

Kathpress 2020-11-03

Detta är en nyhetstext.