Mexikos drogkarteller förföljer präster via nätet

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I Mexiko har experter slagit larm om en ”ny kyrkoförföljelse”. De många morden på präster, ordensmedlemmar och lekmän engagerade i själavården, har gjort landet till ett av de farligaste för kyrkans företrädare. Under senare tid har de kriminella i drogkartellerna, som är ansvariga för förföljelserna, skärpt sina angreppsmetoder. I ökande utsträckning har man börjat sprida förtal om mördade präster i aktioner på Internet, för att bringa dem i vanrykte och skrämma andra präster, vilket framgår av en redogörelse på nyhetsportalen publimetro.com.mx. Fler och fler präster lider av svår ångest och depressioner som en följd av denna förtalsmässiga mobbning.

Under de senaste decennierna har minst 70 präster blivit mördade i Mexiko, varav ledaren för ett migranthärbärge i delstaten Baja California i maj månad, och i juni två jesuiter i delstaten Chihuahua, vilket framgår av en lista publicerad av Centro Católico Multimedial (CCM). Under de gångna tre åren har i mer än hälften av morden, i anslutning till attentaten, spridits rykten om prästerna rörande barnmisshandel, droghandel och alkoholproblem. Enligt kyrkliga mediecentra handlar det om försök till målmedveten diskreditering genom falska påståenden, som man delvis kunnat vederlägga. Särskilt drabbade har varit präster i själavården, främst inflytelserika sådana.

För att gå till botten med detta fenomen, har CCM kontrollerat de onlinekonton från vilka koordinerade målinriktade angrepp på präster mellan 2019 och juni 2022 spårats. Sökningar med webverktyget Webtool Hoaxy har avslöjat de flesta upphovsmännen till de ursprungliga kontona på sociala medierna. Varje gång det i medierna publicerats något om mord eller kidnappning av kyrkliga medarbetare – senast i samband med morden på jesuiter – aktiverades dessa konton och spred uppgifter om påstådda övergrepp, hatpredikningar eller offrens eller andras dubbelliv.  Entydigt koordinerade cyberangrepp genom en armé av ”bots” och ”troll”, förutsätter stora budgetresurser, enligt en undersökning av cybersäkerhetsexperten Genaro Espinosa vid Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) i Mexico City.

Även i andra avseenden har våldsdåden mot präster i Mexiko ändrat karaktär, enligt CCM-ordföranden Omar Otero. Å ena sidan medför mord på präster avancemang i drogligornas hierarkier och å andra sidan är i dessa fall syns en ”exponentiell ökning av satanistiska aktioner” begångna av dem, vilket har gjort angreppen ännu mera gruvliga. Kyrkor och konsekrerade hostior har skändats och kyrkliga ämbetsbärare, från kardinaler, biskopar, präster och diakoner ända ned till ministranter och katolska journalister har utsatts för hotelser. ”Ingen är förskonad.” Om det tidigare förekom fem knivhugg händer det nu tjugo. ”Ofta torteras offren, stympas eller får strupen uppskuren, eller kroppsdelar avskurna, exempelvis de fingrar med vilka man välsignat församlingsborna; ett budskap man vill ge alla präster som tar sin kallelse på allvar.”

Hjälpbiskopen av Morelia, Herculano Medina Gafias, betecknade det extrema våldet som ”något vi alla kan drabbas av förr eller senare”. Den uppenbara orsaken till angreppen och hotelserna, som sedan 2012 drabbat 250 präster, ses av den mexikanska biskopskonferensen som att drogkartellerna och andra förbrytarband betraktar präster som ”störande faktorer”. Den anglikanske prästen Arturo Carrasco i gruppen ”Kyrkor för freden” ser en annan förklaring. Präster tillhörde tills nyligen den sista gruppen i samhället som den organiserade brottsligheten inte vågade ge sig på. ”Respekten för dem och för Gud finns inte längre”, enligt Carrasco vars kyrkliga gemenskap är lika utsatt för våld och förföljelser.

Kathpress 2022-10-06

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I Mexiko har experter slagit larm om en ”ny kyrkoförföljelse”. De många morden på präster, ordensmedlemmar och lekmän engagerade i själavården, har gjort landet till ett av de farligaste för kyrkans företrädare. Under senare tid har de kriminella i drogkartellerna, som är ansvariga för förföljelserna, skärpt sina angreppsmetoder. I ökande utsträckning har man börjat sprida förtal om mördade präster i aktioner på Internet, för att bringa dem i vanrykte och skrämma andra präster, vilket framgår av en redogörelse på nyhetsportalen publimetro.com.mx. Fler och fler präster lider av svår ångest och depressioner som en följd av denna förtalsmässiga mobbning.

Under de senaste decennierna har minst 70 präster blivit mördade i Mexiko, varav ledaren för ett migranthärbärge i delstaten Baja California i maj månad, och i juni två jesuiter i delstaten Chihuahua, vilket framgår av en lista publicerad av Centro Católico Multimedial (CCM). Under de gångna tre åren har i mer än hälften av morden, i anslutning till attentaten, spridits rykten om prästerna rörande barnmisshandel, droghandel och alkoholproblem. Enligt kyrkliga mediecentra handlar det om försök till målmedveten diskreditering genom falska påståenden, som man delvis kunnat vederlägga. Särskilt drabbade har varit präster i själavården, främst inflytelserika sådana.

För att gå till botten med detta fenomen, har CCM kontrollerat de onlinekonton från vilka koordinerade målinriktade angrepp på präster mellan 2019 och juni 2022 spårats. Sökningar med webverktyget Webtool Hoaxy har avslöjat de flesta upphovsmännen till de ursprungliga kontona på sociala medierna. Varje gång det i medierna publicerats något om mord eller kidnappning av kyrkliga medarbetare – senast i samband med morden på jesuiter – aktiverades dessa konton och spred uppgifter om påstådda övergrepp, hatpredikningar eller offrens eller andras dubbelliv.  Entydigt koordinerade cyberangrepp genom en armé av ”bots” och ”troll”, förutsätter stora budgetresurser, enligt en undersökning av cybersäkerhetsexperten Genaro Espinosa vid Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) i Mexico City.

Även i andra avseenden har våldsdåden mot präster i Mexiko ändrat karaktär, enligt CCM-ordföranden Omar Otero. Å ena sidan medför mord på präster avancemang i drogligornas hierarkier och å andra sidan är i dessa fall syns en ”exponentiell ökning av satanistiska aktioner” begångna av dem, vilket har gjort angreppen ännu mera gruvliga. Kyrkor och konsekrerade hostior har skändats och kyrkliga ämbetsbärare, från kardinaler, biskopar, präster och diakoner ända ned till ministranter och katolska journalister har utsatts för hotelser. ”Ingen är förskonad.” Om det tidigare förekom fem knivhugg händer det nu tjugo. ”Ofta torteras offren, stympas eller får strupen uppskuren, eller kroppsdelar avskurna, exempelvis de fingrar med vilka man välsignat församlingsborna; ett budskap man vill ge alla präster som tar sin kallelse på allvar.”

Hjälpbiskopen av Morelia, Herculano Medina Gafias, betecknade det extrema våldet som ”något vi alla kan drabbas av förr eller senare”. Den uppenbara orsaken till angreppen och hotelserna, som sedan 2012 drabbat 250 präster, ses av den mexikanska biskopskonferensen som att drogkartellerna och andra förbrytarband betraktar präster som ”störande faktorer”. Den anglikanske prästen Arturo Carrasco i gruppen ”Kyrkor för freden” ser en annan förklaring. Präster tillhörde tills nyligen den sista gruppen i samhället som den organiserade brottsligheten inte vågade ge sig på. ”Respekten för dem och för Gud finns inte längre”, enligt Carrasco vars kyrkliga gemenskap är lika utsatt för våld och förföljelser.

Kathpress 2022-10-06

Detta är en nyhetstext.