Microsoft ser den katolska kyrkan som allierad i skyddet av barn

Chefen för Microsofts avdelning för online-säkerhet har sagt att hon ser den katolska kyrkan som en viktig allierad i det pågående arbetet för att skydda barn från sexuellt utnyttjande på Internet. Tillfrågad hur det kommer sig att ett stort teknikföretag vill samverka med kyrkan om en sådan viktig fråga svarade online-säkerhetschefen Jacqueline Beauchere med en enkel motfråga: ”varför inte?”.

Beauchere talade vid en stor konferens som ägde rum i Rom förra veckan om barns värdighet och rättigheter i den digitala världen under rubriken hur internetleverantörer och mjukvaruutvecklare ser sitt ansvar för och sina begränsningar i att samarbeta om skydd av minderåriga. Hon utvecklade sin korta motfråga i ett samtal med en grupp journalister genom att säga: ”Varför skulle vi inte dra fördel av en så stor plattform och ett så stort antal människor för att göra ännu fler medvetna om situationen?”

Beauchere sade att hon är villig att samarbeta med ”var och en som vill tala om dessa frågor” eftersom ”vi kan alla lära av varandra, och det enda sätt på vilket vi kan bli bättre, det enda sätt på vilket vi kan lära hur och vad vi måste göra mer, är att utvidga dialogen”. Hon uttryckte också en förhoppning om att påven Franciskus personligen ska kunna bidra till att frågan om skydd för minderåriga på Internet ska kunna föras högre upp på den internationella politiska dagordningen.

I samband med konferensen ska deltagarna ta fram en handlingsplan för samverkan för skydd av barn och unga vilken också ska presenteras för påven personligen. Bland andra företagsrepresentanter märktes exempelvis Antigone Davies, chef för global säkerhet på Facebook, och hela konferensen organiserades av det påvliga Gregoriana-universitetets center för skydd av minderåriga i samarbete med brittiska och italienska hjälporganisationer för utsatta barn.

Vatikanens statssekreterare, kardinal Pietro Parolin var huvudtalare vid konferensens öppnande. Bland övriga talare märktes forskare, organisationsföreträdare och olika religiösa företrädare. Dagordningen behandlade skydd mot övergrepp, pornografi, Internetleverantörers ansvar och etik inom både media och lagstiftning.

Catholic News Agency, 2017-10-05