Kyrkan i Bolivia kritiserar president Morales planer på återval

Katolska kyrkan i Bolivia kritiserar presidentens planer på att åter ställa upp som kandidat i presidentvalet. Försöket från det regerande socialistpartiets sida att på juridisk väg möjliggöra en ny kandidatur för Evo Morales ”vållar svåra skador för demokratin” och missaktar väljarnas vilja. Detta skulle kunna leda till ett brott mot författningen och få oöverskådliga konsekvenser, heter det i ett på onsdagen tillkännagivet ställningstagande.

Inom ramen för en folkomröstning i februari 2016 uttalade sig det bolivianska folket med knapp majoritet mot en författningsändring som skulle göra det möjligt för presidenten att omväljas ett obegränsat antal gånger. Försöket att på juridisk väg omintetgöra detta valutslag utgör ett svårt brott mot författningen och de grundläggande demokratiska rättigheterna, hävdar den borgerliga konservativa oppositionen. Morales styr Bolivia sedan 2006 som den förste infödde presidenten,

Kathpress 2017-10-05