Rosenkransen efter Polens gränser

Mariakulten är som bekant mycket stor i Polen och rosenkransbönen hör till de centrala andaktsformerna under hela oktober månad. Den viktigaste dagen är den 7 oktober när Vår Fru av Rosenkransen firas. I år, med 100-årsjubileum av Marias uppenbarelser i Fatima och hennes uppmaning att be rosenkransbönen för fred i världen i åtanke, togs ett initiativ att just den 7 oktober omfamna Polen av människor som ska samlas vid landets geografiska gränser för att be rosenkransen tillsammans.

Från början var tanken att samlas i de 300 utvalda stationskyrkorna som står längs med landets gränser, men initiativet har snabbt blivit så pass stort att även andra gränskontrollpunkter vid till exempel flygplatser ville ansluta sig till det. Även andra kyrkor, som inte nödvändigtvis befinner sig vid landets gränser, ansluter sig till denna rosenkransbön. Programmet för dagen avser först en gemensam mässa kl. 11, därefter Sakramental tillbedjan och senare, kl. 14 en gemensam rosenkransbön. ”Rosenkransen efter gränserna”, som initiativet kallas, har länge varit uppmärksammat i polsk media, flera kända polacker har uttalat sig om rosenkransens plats i deras liv och deras vilja att medverka i böneaktionen, och även episkopatets presstalesman har uttalat sig om att denna aktion är, näst efter Världsungdomsdagen, den största bönemanifestationen i Europa.

Initiativtagarna understryker att det ska vara en bön för fred i Europa och i världen, för att hatets och främlingskapets murar ska rasa. Initiativet har spridits även utanför Polens gränser och många församlingar utanför Polen har redan anslutit sig till böneaktionen. Även i Sverige i Heliga Trefaldighets katolska församling i Järfälla-Upplands Bro – Håbo erbjuder en gemensam rosenkransandakt inom ramen för böneaktionen. I Polen kommer den gemensamma rosenkransbönen att sändas live via Radio Maryja och kan även följas i sociala medier under #RozaniecDoGranic.

Även kritiska röster har höjts i landet i samband med rosenkransaktionen. En del av befolkningen anser att religion och bön enbart är ens egen privatsak och inte hör hemma i offentliga rum, som till exempel flygplatser. På affischen som initiativtagarna har tagit fram ser man slogan: Rädda Polen och världen med rosenkransen. Därför har den bakomliggande intentionen att be för fred i världen förlöjligats och rosenkransen har jämförts med vapen, med hjälp av vilka man tänker försvara landets gränser. Andra kritiserar att till exempel vissa regionaltåg erbjuder tur- och returbiljetter till ett kraftigt nedsatt pris (bara en zloty), för att man ska kunna ta sig till de utvalda städerna vid gränsen och delta i böneaktionen. Detta anses vara bekostat av statliga skattemedel.

Magdalena Slyk 2017-10-06