Migrantströmmen från Honduras oroar kyrkan

De katolska biskoparna i Centralamerika har reagerat med stor oro och genom hjälpinsatser på den i förra veckan inledda massmigrationen i regionen. Flera tusen människor från Honduras, El Salvador och Guatemala har i en av dem själva organiserad ”karavan” brutit upp, satt sig i rörelse för att till fots försöka nå USA och hade vid veckoslutet passerat gränsen till Guatemala i riktning mot Mexiko. Med tanke på mellanårsvalet till kongressen i USA är detta inte bara politiskt sprängstoff, utan en humanitär nödsituation, har företrädare för kyrkan klargjort i ett uttalande. Stöd och värnande av mänskliga rättigheter är trängande av nöden.

Floden Usumacinta mellan Guatemala och Mexiko.
Migranterna tog sig över denna flod.

Den latinamerikanska biskopskonferensens (CELAM) råd har berömt insatserna i katolska stiften och församlingarna i södra Mexiko till förmån för migranterna ”som ofta bär Honduras flagga och sjunger nationalsången”. Biskoparna har uppmanat myndigheterna att inte stoppa karavanen. I slutet av veckan vädjade de mexikanska biskoparna om gemensamma, konkreta insatser genom insamling av kläder och livsmedel och ordnande av logi på vissa platser, samt ledsagning av karavanen för att garantera skydd. […] Biskoparna har varnat för risken att migranterna kan råka i händerna på individer som försöker utnyttja dem genom människohandel eller slaveri och tvingas betala hutlösa priser för transporter.

Biskoparna i Honduras avgav en tydlig förklaring till situationen för ”karavanen”. Den är orsakad av förhållandena i landet. ”Det är ingen lösning att försöka få dem att vända tillbaka. Den enda lösningen är att skapa långsiktiga möjligheter för ett liv i hemlandet, framför allt arbetstillfällen”, säger biskoparna och talar om ett ”Exodus”. Honduras lider sedan många år av fattigdom, arbetslöshet, osäkerhet och brist på perspektiv vilket lett till en humanitär kris som fått tusentals människor att försöka emigrera till USA. […]

Gränskontroll vid staden Ciudad Hidalgo,
i delstaten Chiapas, Mexiko.

Prästen Mauro Verzeletti, som leder in inrättning för migranter i Guatemala City, varnade på fredagen i en intervju för den italienska nyhetsbyrån SIR för en kollaps för situationen i hela Centralamerika. Det är rovdriftspolitiken från USA:s och Europas sida mot de små länderna i Latinamerika som lett till enorm fattigdom och ojämlikhet. Med den nuvarande ekonomiska politiken är ingen utveckling möjlig. Enbart i Guatemala är cirka 10 000 människor på väg ”och sannolikt kommer det flera”, enligt fader Verzeletti, som beskiver situationen som ”kaotisk”. […]

USA:s president Donald Trump har förklarat att han avser att skicka tillbaka alla flyktingar från Honduras som når USA. Alla ansträngningar görs för att stoppa ”anstormningen av illegala utlänningar”. Flyktingarna måste först söka asyl i Mexiko. En stor procentandel av dem är kriminella, påstår Trump utan att närmare ange källa. Han har också på Twitter hotat dra in alla utbetalningar till Honduras om inte migrantkaravanerna stoppas. Gränsen mot Mexiko måste stängas och militär bevaka den. ”Jag måste med eftertryck förmå Mexiko att stoppa migranterna och går inte det kommer jag att skicka dit amerikansk militär.” Det sista uttalandet är juridiskt tveksamt, då USA:s konstitution förbjuder användning av militär för polisiära insatser.

Kathpress 2018-10-23