Militärdomstol prövar fallet med Bibelcitat i marinkåren

USA:s högsta militärdomstol kommer att ta upp fallet med en marinsoldat som anser att hennes religionsfrihet begränsades när hon beordrades att ta bort ett bibelcitat från sin arbetsplats.

Det var i maj 2013 som korpral Monifa Sterling vägrade följa en order om att ta bort ett synligt bibelcitat vid skrivbordet, och i ett utslag tidigare i år fastställde Marinkårens egen appellationsdomstol befälens beslut och framhöll att andra militära anställda skulle kunna lida ”påtaglig skada” av att tvingas arbete i närheten av ett synligt religiöst citat, ”i synnerhet om den personen inte skulle dela den religiösa uppfattningen”.

Det var när korpral Sterling stationerades i Camp Lejune i delstaten North Caroline som hon, som starkt troende kristen, valde att hänga upp ett papper vid skrivbordet med texten ”Inget vapen som smids mot mig skall ha framgång”, vilket är en modifiering av en bibelvers i profeten Jesajas bok (Jes 54:17). Sterling gjorde tre kopior av texten för att hedra den Heliga Treenigheten, enligt hennes advokater, men när hennes befäl såg verserna beordrade hon Sterling att ta ner dem med motivet att hon inte gillade tonen i texten. Men Sterling vägrade och hänvisade till den amerikanska konstitutionens skydd för yttrandefriheten, liksom till det faktum att hennes kollegor tilläts ha personliga tillhörigheter vid sina skrivbord. Följande dag fann Sterling Bibelcitaten i papperskorgen, varvid hon skriv ut och satte upp dem på nytt men återigen fann dem i soporna dagen efter.

I februari 2014 drogs Sterling inför rätta för att ha vägrat lyda order. Hennes försvar framhöll att ingen, inte heller befälen, kunde peka på att någon annan hade störts eller upprörts av texten, de flesta hade inte ens tagit notis om den. Både första och andra instans dömde till hennes nackdel. Bland annat kunde domstolarna inte finna bevis för att den uppsatta texten var ett utövande av religion så att bibelversen skulle vara ”en del av ett system av religiösa trosuppfattningar”.

Nu tar alltså den högsta militärdomstolen i landet upp fallet och muntliga förhör väntas hållas under våren 2016. Sterlings advokater menar att det domstolen ytterst har att ta ställning till faktiskt är huruvida religionsfriheten verkligen gäller inom militären.

Catholic News Agency, 2015-11-28