Nytt klimatdokument från Österrikes katolska socialakademi

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Ganzheitliche Ökologie. Klima- und soziale Gerechtigkeit (enhetlig klimatmässig och social rättvisa) är titeln på ett nytt dokument från Österrikes katolska socialakademi, som med anledning av miljömötet i Paris domineras av temat miljöfrågor och social rättvisa. Inspirerade av påven Franciskus encyklika Laudato si lämnar sakkunniga från olika områden sina bidrag till frågan om hur de uppfattar som den av påven förordade ”sammanhängande ekologin”. Om detta uttalar sig bland andra Heinz Hödl, ordförande för den internationella organisationen för katolska biståndsorganisationer, Österrikes ambassadör i Kina, Irene Giner-Reichl, den serbisk-ortodoxe biskopen Andrej Cilerdzic och Carla Amina Baghajati från de islamiska trosgemenskaperna i Österrike.

Under rubriken ”Orte” (platsen) beskriver dokumentet olika ”hoppingivande projekt och initiativ”, exempelvis den katolska kvinnorörelsens engagemang för småskaligt, ofta biologiskt, jordbruk i ”syd”. ”Energicertifiering” i evangeliska församlingar eller ”Utvägar ur energifattigdomen”. Häftet innehåller illustrationer i form av en rad fotografier från den ekumeniska pilgrimsvägen för klimaträttvisa.

Att klimatförändringstemat är ständigt närvarande visar de senaste rubrikerna från förberedelserna inför FN:s klimattoppmöte i Paris, heter det i dokumentet. I texterna frammanas gemensamma bilder av smältande glaciärer och polarisar, hotade isbjörnar och försvinnande öar. ”Dessa bilder kan fungera som en väckarklocka eller förlamande, hur som helst så tydliggör de att tiden snabbt kan vara ute för att göra något åt klimatförändringarna.” Det är inte utan orsak som världskonferensen tillmäts historisk betydelse.

Även muslimer bjuds in

VT-IT-ART-41673-enciclica_laudato_si_Encyklikan Laudato si har väckt stor uppmärksamhet i hela världen, och enligt dokumentet har den under senare tid ”varit mycket efterfrågad”. Socialakademins egen expert Paloma Fernández de la Hoz gör i dokumentet en analys av hur påvens encyklika tagits emot långt utanför kyrkliga kretsar. ”Muslimer kan läsa encyklikan som en inbjudan att utifrån sina egna perspektiv bekräfta den gemensamma angelägenheten”, påpekar den muslimska talespersonen Baghajati. Hon uttrycker sin uppskattning av att ett påvligt dokument för första gången citerar en muslimsk mystiker från 1500-talet, Ali al-Khawwas, för att uppmana till interreligiöst samarbete.

”Det räcker inte med att färga vår tillväxtmodell grön”, understryker Fair Trade-experten Heinz Hödl i sitt bidrag. Klimatkrisen är konsekvens av orättvisa ekonomiska, sociala och politiska system, som leder till orättvis tillgång på gemensamma tillgångar på vatten, land och även klimat. Här krävs gemensamma internationella motåtgärder.

Kathpress 2015-11-30

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Ganzheitliche Ökologie. Klima- und soziale Gerechtigkeit (enhetlig klimatmässig och social rättvisa) är titeln på ett nytt dokument från Österrikes katolska socialakademi, som med anledning av miljömötet i Paris domineras av temat miljöfrågor och social rättvisa. Inspirerade av påven Franciskus encyklika Laudato si lämnar sakkunniga från olika områden sina bidrag till frågan om hur de uppfattar som den av påven förordade ”sammanhängande ekologin”. Om detta uttalar sig bland andra Heinz Hödl, ordförande för den internationella organisationen för katolska biståndsorganisationer, Österrikes ambassadör i Kina, Irene Giner-Reichl, den serbisk-ortodoxe biskopen Andrej Cilerdzic och Carla Amina Baghajati från de islamiska trosgemenskaperna i Österrike.

Under rubriken ”Orte” (platsen) beskriver dokumentet olika ”hoppingivande projekt och initiativ”, exempelvis den katolska kvinnorörelsens engagemang för småskaligt, ofta biologiskt, jordbruk i ”syd”. ”Energicertifiering” i evangeliska församlingar eller ”Utvägar ur energifattigdomen”. Häftet innehåller illustrationer i form av en rad fotografier från den ekumeniska pilgrimsvägen för klimaträttvisa.

Att klimatförändringstemat är ständigt närvarande visar de senaste rubrikerna från förberedelserna inför FN:s klimattoppmöte i Paris, heter det i dokumentet. I texterna frammanas gemensamma bilder av smältande glaciärer och polarisar, hotade isbjörnar och försvinnande öar. ”Dessa bilder kan fungera som en väckarklocka eller förlamande, hur som helst så tydliggör de att tiden snabbt kan vara ute för att göra något åt klimatförändringarna.” Det är inte utan orsak som världskonferensen tillmäts historisk betydelse.

Även muslimer bjuds in

VT-IT-ART-41673-enciclica_laudato_si_Encyklikan Laudato si har väckt stor uppmärksamhet i hela världen, och enligt dokumentet har den under senare tid ”varit mycket efterfrågad”. Socialakademins egen expert Paloma Fernández de la Hoz gör i dokumentet en analys av hur påvens encyklika tagits emot långt utanför kyrkliga kretsar. ”Muslimer kan läsa encyklikan som en inbjudan att utifrån sina egna perspektiv bekräfta den gemensamma angelägenheten”, påpekar den muslimska talespersonen Baghajati. Hon uttrycker sin uppskattning av att ett påvligt dokument för första gången citerar en muslimsk mystiker från 1500-talet, Ali al-Khawwas, för att uppmana till interreligiöst samarbete.

”Det räcker inte med att färga vår tillväxtmodell grön”, understryker Fair Trade-experten Heinz Hödl i sitt bidrag. Klimatkrisen är konsekvens av orättvisa ekonomiska, sociala och politiska system, som leder till orättvis tillgång på gemensamma tillgångar på vatten, land och även klimat. Här krävs gemensamma internationella motåtgärder.

Kathpress 2015-11-30