Miljöencyklikan kan ändra brittiska katolikers livsstil

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Encyklikan om miljön som skall utges i sommar kan få ett långt större inflytande över katolikers val av liv och livsstil än andra påvliga direktiv har haft under de senaste decennierna, detta enligt ny forskning.

Vid en opinionsundersökning som offentliggjorts denna vecka har mer än hälften av de drygt ettusen tillfrågade sagt att de har blivit mer uppmärksammade på de problem som möter det nutida samhället på grund av påven Franciskus ledarskap. En tredjedel säger att om han gör ett officiellt uttalande om klimatförändringarna så kommer de troligen att ändra sitt beteende, till exempel genom att köra bil mindre och återvinna mer.

Opinionsundersökningen av 1 049 katoliker i England och Wales, som har beställts av Cafod, kyrkans biståndsorgan, har också visat att nästan en av fem (18 procent) säger att de redan har gjort aktiva förändringar i sina liv på grund av påven. Och en stor majoritet av tillfrågade katoliker (70 procent) säger att de tror att den katolska världen skall lyssna till påvens budskap om klimatförändringarna

Enligt vissa källor är den ivrigt förväntade encyklikan färdigskriven och blir nu översatt till olika språk. Den kommer att offentliggöras inom de närmaste månaderna, och det finns hopp om att den skall uppmana till ett mycket starkare miljöskydd, inklusive gränser för utsläpp av växthusgaser. Franciskus har redan sagt att han anser att klimatförändringar orsakas av mänskliga aktiviteter, och många tror att det anger encyklikans inriktning.

Opinionsundersökningen visade att ungefär sju av tio katoliker (72 procent) säger att de är oroade över klimatförändringarnas inverkan på världens fattigaste folk, och mer än tre fjärdedelar (76 procent) säger att de som katoliker känner en moralisk plikt att ta ansvar för Guds skapelse.

Ju äldre de var som besvarade frågorna, ju troligare var det att de också önskade politisk aktivitet inför klimatförändringarna. Mer än hälften (51 procent) av dem som var över 55 år kände starkt att politikerna borde gå till aktion i frågan om klimatförändringar om påven Franciskus påkallade det. 53 procent av alla katoliker, oberoende av ålder, menar att påven kan ta få ett politiskt gehör genom att ta itu med klimatförändringar där andra har misslyckats.

Joanna Moorhead, The Tablet, 2015-05-06

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Encyklikan om miljön som skall utges i sommar kan få ett långt större inflytande över katolikers val av liv och livsstil än andra påvliga direktiv har haft under de senaste decennierna, detta enligt ny forskning.

Vid en opinionsundersökning som offentliggjorts denna vecka har mer än hälften av de drygt ettusen tillfrågade sagt att de har blivit mer uppmärksammade på de problem som möter det nutida samhället på grund av påven Franciskus ledarskap. En tredjedel säger att om han gör ett officiellt uttalande om klimatförändringarna så kommer de troligen att ändra sitt beteende, till exempel genom att köra bil mindre och återvinna mer.

Opinionsundersökningen av 1 049 katoliker i England och Wales, som har beställts av Cafod, kyrkans biståndsorgan, har också visat att nästan en av fem (18 procent) säger att de redan har gjort aktiva förändringar i sina liv på grund av påven. Och en stor majoritet av tillfrågade katoliker (70 procent) säger att de tror att den katolska världen skall lyssna till påvens budskap om klimatförändringarna

Enligt vissa källor är den ivrigt förväntade encyklikan färdigskriven och blir nu översatt till olika språk. Den kommer att offentliggöras inom de närmaste månaderna, och det finns hopp om att den skall uppmana till ett mycket starkare miljöskydd, inklusive gränser för utsläpp av växthusgaser. Franciskus har redan sagt att han anser att klimatförändringar orsakas av mänskliga aktiviteter, och många tror att det anger encyklikans inriktning.

Opinionsundersökningen visade att ungefär sju av tio katoliker (72 procent) säger att de är oroade över klimatförändringarnas inverkan på världens fattigaste folk, och mer än tre fjärdedelar (76 procent) säger att de som katoliker känner en moralisk plikt att ta ansvar för Guds skapelse.

Ju äldre de var som besvarade frågorna, ju troligare var det att de också önskade politisk aktivitet inför klimatförändringarna. Mer än hälften (51 procent) av dem som var över 55 år kände starkt att politikerna borde gå till aktion i frågan om klimatförändringar om påven Franciskus påkallade det. 53 procent av alla katoliker, oberoende av ålder, menar att påven kan ta få ett politiskt gehör genom att ta itu med klimatförändringar där andra har misslyckats.

Joanna Moorhead, The Tablet, 2015-05-06