Spanien utreder mord på jesuiter 1989

Spanien återupptar den utredning av mordet på sex jesuiter i El Salvador, som legat nere i flera månader. Det som då inträffade var att ett militärt kommande stormade in på det katolska universitetet i San Salvador och mördade sex jesuiter, deras hushållerska och hennes 15-åriga dotter. Militärerna dömdes visserligen 1993 till 30 års fängelse men fick omedelbar amnesti och släpptes.

Spanska tidningar meddelade i torsdags, att högsta domstolen i Madrid nu skall återuppta utredningen av dessa mord. Sedan många år har den spanska rättvisa prövat möjligheten att återuppta fallet, sedan flera människorättsorganisationer har rest klagomål mot amnestin. År 2014 kom det emellertid till en konflikt gällande den rättsliga behörigheten, när den spanska regeringen i en lagreform av den ”universella rättvisan” begränsade spanska domares befogenhet att beivra övergrepp mot mänskliga rättigheter i utlandet. Enligt reformen, som avser att förhindra diplomatiska konflikter med andra länder, får spanska domare undersöka sådana övergrepp bara om den förmodade gärningsmannen är spanjor eller en utlänning, som lever i Spanien, och när offren är spanska medborgare.

Högsta domstolen har nu beslutat att fortsätta utredningen, eftersom fem av de sex mördade jesuiterna var spanjorer och bland dem fanns universitetsdirektör jesuitpater Ignacio Ellacuría och dennes ställföreträdare jesuitpater Ignacio Martín-Baró [bilden].

Domstolen kritiserade dessutom de utredningar, som gjordes av det salvadorianska rättsväsendet. Dessa avsåg snarast att skydda de dåvarande militärerna från straffrätsliga påföljder. Vid processen i El Salvador fanns det således inga som helst garantier för ett ojävigt och neutralt rättsförfarande. Dessutom finns det, enligt spanska domare, tecken som tyder på att det aldrig var meningen att gärningsmännen skulle straffas.

Kathpress 2015-05-07