Möte i Assisi om hållbar och besjälad ekonomi

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Egentligen skulle han inte göra några resor, i alla fall inte så många. Och den som iakttog påven Franciskus under den senaste resan till Kazakstan kunde föreställa sig hur stora besvär han hade i knäna och kanske också annorstädes. Men arbetet kommer i första rummet. Och när ˮarbeteˮ innebär att träffa ungdomar, som engagerar sig för nya vägar inom ekonomin, då skulle bara ett väldigt oväder kunna avhålla den heliga fadern från att resa till Assisi. På  lördag ska han flyga med helikopter till den lilla staden i Umbrien, för att delta i mötet som arrangeras av ˮEconomy of Francescoˮ.

ˮEconomy of Francescoˮ (den helige Franciskus av Assisi ekonomi) initierades av påve Franciskus för tre år sedan och är ett engagerat utbyte mellan unga forskare inom ekonomi/näringsliv och etablerade ekonomer. På grund av pandemin har mötena hittills i första hand hållits digitalt.

Utifrån Franciskus initiativ kom man i kapp och höll under hösten det första pandemiåret en konferens som ursprungligen hade organiserats av Vatikanen och planerats till mars 2020. Inte heller vid nästa försök under 2021 kunde så många vara med som planerat. I stället hölls under hösten ett möte dels virtuellt, dels på plats i Assisi. Dessutom startades en så kallad skola, som under flera månader erbjöd föreläsningar på nätet.

ˮBesjäla morgondagens näringslivˮ

Enligt konferensens ordförande, biskop Domenico Sorrentino av Assisi, handlar det för påven om att ˮförändra dagens näringsliv och besjäla morgondagens näringslivˮ. I denna svåra process ska de unga ta en aktiv del – därtill inspirerade av Franciskus av Assisi och omsorgen om skapelsen.

Vid det inledande mötet för två år sedan deltog ungefär 2 000 unga forskare inom ekonomi och samhällsvetenskap, företagare och aktivister, och man utbytte tankar om möjligheten till ett alternativt näringsliv i den anda som präglar de påvliga encyklikorna Laudato si’ (Lovad vare du) och Fratelli tutti.  ˮMed denna kongress vill vi ta tillbaka den del av den framtid som den dominerande samtida generationen har stulit från ossˮ, är det samstämmiga uttalandet från de unga deltagarna. Även kända namn som Nobelpristagaren i fred, Muhammad Yunus, deltog.

Vid sitt avslutande tal inskärpte Franciskus i deltagarna att inte bara de unga, utan även de fattiga, måste få plats vid borden när man fattar beslut. Vid det andra mötet, år 2021, påminde påven deltagarna om att för dem är samtid och framtid det samma ˮNi är kanske den sista generationen som kan rädda ossˮ, tillade påven och lade ribban högt för årets möte. Med spänning väntar man på vad påven kommer att säga på lördag i Assisi. Deltagarna började sina överläggningar på torsdagen.

Globalt nätverk

Enligt Vatikanen växte projektet ˮEconomy of Francescoˮ under pandemin till ett globalt nätverk. Det är till stor glädje att det som utvecklade ˮi tysthetˮ nu äntligen blir ett riktigt möte i Assisi, förklarade sekreteraren för Vatikanens utvecklingsmyndighet, Alessandra Smerilli, då mötet i somras presenterades. Hon kommer att ledsaga och understödja projektet.

Det första mötet ˮansikte mot ansikteˮ organiseras av franciskankonvent i Assisi. Målet är, förutom överläggningar i större och mindre grupper, även att underteckna en global överenskommelse för hållbar ekonomi – något konkret som man ska kunna bygga vidare på under de närmaste åren.

Kathpress 2022-09-22

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Egentligen skulle han inte göra några resor, i alla fall inte så många. Och den som iakttog påven Franciskus under den senaste resan till Kazakstan kunde föreställa sig hur stora besvär han hade i knäna och kanske också annorstädes. Men arbetet kommer i första rummet. Och när ˮarbeteˮ innebär att träffa ungdomar, som engagerar sig för nya vägar inom ekonomin, då skulle bara ett väldigt oväder kunna avhålla den heliga fadern från att resa till Assisi. På  lördag ska han flyga med helikopter till den lilla staden i Umbrien, för att delta i mötet som arrangeras av ˮEconomy of Francescoˮ.

ˮEconomy of Francescoˮ (den helige Franciskus av Assisi ekonomi) initierades av påve Franciskus för tre år sedan och är ett engagerat utbyte mellan unga forskare inom ekonomi/näringsliv och etablerade ekonomer. På grund av pandemin har mötena hittills i första hand hållits digitalt.

Utifrån Franciskus initiativ kom man i kapp och höll under hösten det första pandemiåret en konferens som ursprungligen hade organiserats av Vatikanen och planerats till mars 2020. Inte heller vid nästa försök under 2021 kunde så många vara med som planerat. I stället hölls under hösten ett möte dels virtuellt, dels på plats i Assisi. Dessutom startades en så kallad skola, som under flera månader erbjöd föreläsningar på nätet.

ˮBesjäla morgondagens näringslivˮ

Enligt konferensens ordförande, biskop Domenico Sorrentino av Assisi, handlar det för påven om att ˮförändra dagens näringsliv och besjäla morgondagens näringslivˮ. I denna svåra process ska de unga ta en aktiv del – därtill inspirerade av Franciskus av Assisi och omsorgen om skapelsen.

Vid det inledande mötet för två år sedan deltog ungefär 2 000 unga forskare inom ekonomi och samhällsvetenskap, företagare och aktivister, och man utbytte tankar om möjligheten till ett alternativt näringsliv i den anda som präglar de påvliga encyklikorna Laudato si’ (Lovad vare du) och Fratelli tutti.  ˮMed denna kongress vill vi ta tillbaka den del av den framtid som den dominerande samtida generationen har stulit från ossˮ, är det samstämmiga uttalandet från de unga deltagarna. Även kända namn som Nobelpristagaren i fred, Muhammad Yunus, deltog.

Vid sitt avslutande tal inskärpte Franciskus i deltagarna att inte bara de unga, utan även de fattiga, måste få plats vid borden när man fattar beslut. Vid det andra mötet, år 2021, påminde påven deltagarna om att för dem är samtid och framtid det samma ˮNi är kanske den sista generationen som kan rädda ossˮ, tillade påven och lade ribban högt för årets möte. Med spänning väntar man på vad påven kommer att säga på lördag i Assisi. Deltagarna började sina överläggningar på torsdagen.

Globalt nätverk

Enligt Vatikanen växte projektet ˮEconomy of Francescoˮ under pandemin till ett globalt nätverk. Det är till stor glädje att det som utvecklade ˮi tysthetˮ nu äntligen blir ett riktigt möte i Assisi, förklarade sekreteraren för Vatikanens utvecklingsmyndighet, Alessandra Smerilli, då mötet i somras presenterades. Hon kommer att ledsaga och understödja projektet.

Det första mötet ˮansikte mot ansikteˮ organiseras av franciskankonvent i Assisi. Målet är, förutom överläggningar i större och mindre grupper, även att underteckna en global överenskommelse för hållbar ekonomi – något konkret som man ska kunna bygga vidare på under de närmaste åren.

Kathpress 2022-09-22

Detta är en nyhetstext.