Möte i Bari om situationen i Mellanöstern

I Bari i Italien finns den helige Nikolaus reliker, den helige Nikolaus som var biskop av Myra i nuvarande Turkiet. Nu vördas han av såväl katolska som ortodoxa bekännare. I just Bari ledde påven den 7 juli ett möte med katolska och ortodoxa kyrkoledare. Syftet var att i bön och överläggningar fokusera på den kritiska situationen, inte minst för de kristna, i Mellanöstern. Påven önskar öka omvärldens engagemang för just denna situation och bidra till fred och försoning.

Red. 2018-07-07

Källa: Robin Gomes för Vatican News via länken här