Unga kristna och muslimer möttes i Taizé

I Taizé i Bourgogne äger det för närvarande [8 juli, övers. anm.] rum en ”vänskapshelg” för unga kristna och muslimer. Broder Alois, priorn för den ekumeniska kommuniteten i Taizé, tackar, enligt uppgifter på lördagen, de unga muslimska deltagarna för att de har kommit. I kommunitetens Försoningskyrka sade han: ”Vi är rörda över det förtroende som ni visar oss.”

Bland gästerna under veckoslutet märks, enligt uppgifter, även den ortodoxa ärkebiskopen Job av Telmessos, som är knutet till Konstantinopels patriarkat, ärkebiskop Roland Minnerath av Dijon samt en grupp unga från Ukraina, som beledsagar barn från flyktingfamiljer i Donetsbäckenet.

Den lilla byn i Bourgogne har under decennier varit en mötesplats för unga från hela världen. Till kommuniteten, som grundades av broder Roger Schutz (1915–2005), hör ungefär 100 bröder från mer än 25 länder. Dessa bröder kommer från olika evangeliska kyrkor och från den katolska kyrkan. Taizé representerar försoning mellan konfessioner, europeiskt samförstånd och en enkel livsstil.

Kathpress 2018-07-08