Möte mellan Orbán och Franciskus

Påven Franciskus påbörjade i söndags sitt besök i Ungern genom ett möte med premiärminister Viktor Orbán och president Janós Áder. Samtalet, som ägde rum i Budapests konstmuseum, kretsade enligt Vatikanens uppgifter, kring kyrkans roll i landet, insatser för miljön och hur familjer ska skyddas och stärkas.

Ämnet migration, där Orban och Franciskus har vitt skilda uppfattningar, togs inte upp. Just på grund av deltagarnas skilda åsikter hade många hade sett fram emot mötet med spänning och Orbáns och Franciskus enskilda samtal varade också tio minuter längre än planerat. Även Orbáns ställföreträdare Zsolt Semjén deltog vid mötet tillsammans med kardinalsekreteraren Pietro Parolin och Vatikanens utrikesminister ärkebiskop Paul Gallagher.

Redan från första början hade Franciskus understrukit att han inte skulle besöka Ungern som sådant, utan att han kom för att avsluta den eukaristiska världskongressen i Budapest.

Vid mötet med Áder och Orbán överlämnade Franciskus en mosaik baserat på en oljemålning av den italienska målaren Ippolto Caffi (1809–1866). Motivet föreställer påven som välsignar Petersplatsen. Orbáns gåva, enligt CNN, var en kopia av ett brev som den ungerske kungen Bela IV skrev till påven Innocentius IV på 1200-talet. I brevet ber kungen påven om hjälp att slå tillbaka mongolernas försök att invadera Ungern och Europa.

Kathpress 2021-09-12

Detta är en nyhetstext.