Kardinal Wyszyński och moder Elżbieta saligförklarade

Vid en festmässa i Warszawa, som uppmärksammades i hela landet, saligförklarades på söndagen kardinal Stefan Wyszyński (1901­–1981), som har hedrats med titeln ˮårtusendets primasˮ. Prefekten för Vatikanens Kongregation för helgonförklaringsprocesser, kardinal Marcello Semeraro, läste i huvudstadens största kyrka, Den gudomliga försynens helgedom, upp det påvliga dokumentet. Tillsammans med den som fram till sin död var kyrkans högste ämbetsbärare i Polen saligförklarades även ordensgrundaren Róża Czacka (1876–1961), i orden moder Elżbieta.

I gudstjänsten deltog mer än 1 000 människor, däribland ungefär 100 biskopar från Polen och andra länder, och även president Andrzej Duda och ledande personer från regering och parlament. Medan den för detta tillfälle specialkomponerade saligförklaringshymnen ˮSoli Deoˮ framfördes, avtäcktes porträtt av de båda nya saliga, och deras reliker fördes till altaret.

Wyszyński ledde under åren 1948–1981 den polska biskopskonferensen och åtnjöt högt anseende som motståndare till den kommunistiska regimen i Warszawa. Vidare stödde han den unge ärkebiskopen av Krakow, kardinal Karol Wojtyła(1920–2005), som år 1978 valdes till påve och som Johannes Paulus II på ett avgörande vis bidrog till att kommunismen störtades. Även Wyszyński skattades högt av sina landsmän, eftersom han försvarade den andliga friheten mot de politiska makthavarna i Polen. Kommunisterna höll honom utan process i fängelse från 1953 till 1956.

Påve Franciskus godkände redan i oktober 2019 ett dekret från Kongregationen för helgonförklaringsprocesser, som bedömde en 19-årig polskas helande från sköldkörtelcancer år 1989 som ett under efter att man hade åkallat kardinal Wyszyński. På grund av covid-19-pandemin måste man skjuta upp den ceremoni som ursprungligen skulle ha ägt rum den 7 juni 2020.

I oktober 2020 erkände påven även ett under på förböner av moder Elżbieta (Róża Czacka). Denna kvinna som senare skulle komma att grunda en franciskansk kongregation blev i unga år blind genom en olycka. År 1917 trädde hon in i den helige Franciskus tredje orden, och kort därpå grundade hon en egen kongregation, som hon senare ledde under 30 år som dess generalsuperior. Efter hennes död 1961 presiderade kardinal Wyszyński vid requiemmässan.

En saligförklaring innebär att den katolska kyrkan konstaterar att den avlidna har levt förebildligt av sin tro och har följt Kristus på särskilt sätt. Därav kommer då rekommendationen att personen i fråga ska antas som förebild och förebedjare hos Gud. Till skillnad från de helgonförklarade vördar man de saligförklarade enbart lokalt.

Kathpress 2021-09-12

Detta är en nyhetstext.