Motstånd mot dammen Belo Monte i Amazonas urskog

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den utvecklingspolitiska organisationen ”Sydvind” kritiserar det beslut som upphäver ett tidigare gällande förbud mot byggandet av en omstridd jättedamm ”Belo Monte” i Brasilien. ”Mänskliga rättigheter och hänsyn till miljön har blivit åsidosatta”, förklarar Christina Schröder från ”Sydvind” i ett utskick i måndags. Domarens beslut i denna sak är väl närmast ”fattat av politiska och ekonomiska skäl”, säger Schröder. Sedan många år kämpar både miljöaktivister, urbefolkningen och företrädare för katolska kyrkan i Brasilien mot utbyggnaden av vattenkraft i Amazonasregionen.

Det tidigare förbudet upphävdes fredagen den 16 december och därmed kan bygget påbörjas vid Xingu floden. Enligt uppgifter i medier hade samma domare i september i år beslutat om ett begränsat byggstopp. Med sitt nuvarande beslut har domaren godkänt de besvärsskrivelser som lämnats in av byggkonsortiet ”Norte Energia” och regeringen. Dessa skrivelser betonar att dammen inte kommer att påverka det lokala fisket.

Samtidigt påpekar domaren att omfattningen av den inverkan som dammen kommer att få, kan man först fastställa och analysera när den är färdigbyggd. De studier som nu finns tillgängliga är bara prognoser för vad som kan hända. ”Därmed är det uppenbart att detta senare beslut har fattats på politiska och ekonomiska grunder”, kritiserar Schröder.

Inom ramarna för projektet kommer 500 kvadratkilometer urskog att sättas under vatten och ca 50 000 människor kommer att tvingas flytta. Det österrikiska företaget Andritz AG, kommer att leverera turbiner, generatorer och annan teknisk utrustning till bygget. Enligt ”Sydvind” har mer än 3 000 människor i Österrike i en aktion med e-post protesterat mot Andritz AG:s deltagande i projektet. ”Vi hoppas att Andritz AG skall tänka om”, säger Schröder.

Kathpress 2011-12-19

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den utvecklingspolitiska organisationen ”Sydvind” kritiserar det beslut som upphäver ett tidigare gällande förbud mot byggandet av en omstridd jättedamm ”Belo Monte” i Brasilien. ”Mänskliga rättigheter och hänsyn till miljön har blivit åsidosatta”, förklarar Christina Schröder från ”Sydvind” i ett utskick i måndags. Domarens beslut i denna sak är väl närmast ”fattat av politiska och ekonomiska skäl”, säger Schröder. Sedan många år kämpar både miljöaktivister, urbefolkningen och företrädare för katolska kyrkan i Brasilien mot utbyggnaden av vattenkraft i Amazonasregionen.

Det tidigare förbudet upphävdes fredagen den 16 december och därmed kan bygget påbörjas vid Xingu floden. Enligt uppgifter i medier hade samma domare i september i år beslutat om ett begränsat byggstopp. Med sitt nuvarande beslut har domaren godkänt de besvärsskrivelser som lämnats in av byggkonsortiet ”Norte Energia” och regeringen. Dessa skrivelser betonar att dammen inte kommer att påverka det lokala fisket.

Samtidigt påpekar domaren att omfattningen av den inverkan som dammen kommer att få, kan man först fastställa och analysera när den är färdigbyggd. De studier som nu finns tillgängliga är bara prognoser för vad som kan hända. ”Därmed är det uppenbart att detta senare beslut har fattats på politiska och ekonomiska grunder”, kritiserar Schröder.

Inom ramarna för projektet kommer 500 kvadratkilometer urskog att sättas under vatten och ca 50 000 människor kommer att tvingas flytta. Det österrikiska företaget Andritz AG, kommer att leverera turbiner, generatorer och annan teknisk utrustning till bygget. Enligt ”Sydvind” har mer än 3 000 människor i Österrike i en aktion med e-post protesterat mot Andritz AG:s deltagande i projektet. ”Vi hoppas att Andritz AG skall tänka om”, säger Schröder.

Kathpress 2011-12-19