Professor Giovagnoli om Vaclav Havels kristna humanism

Världen sänder sina kondoleanser då nyheten om Vaclav Havels bortgång sprider sig. Han var ledare för ”Sammetsrevolutionen” 1989 som ledde till kommunismens fall i Tjeckoslovakien. Han var dramatiker, människorättsaktivist och författare till manifestet Charta 77. Han fängslades flera gånger under kommunistregimen, och blev senare den förste presidenten i Tjeckoslovakien och sedan president i det post-kommunistiska Tjeckien. Kroppen har legat på lit-de-parad i S:t Lars kyrkan i Prag och på onsdagen förs den till stadens slott. Jordfästningen kommer att äga rum fredagen den ​​23 december.

Vilket var hans särskilda bidrag till kampen mot kommunismen i sitt land? Vatikanradion har intervjuat Agostino Giovagnoli, professor i modern historia vid Cattolica universitetet i Milano. Giovagnoli svarar:
”Hans bidrag var att han värderade kultur och därigenom stimulerade folket till medvetenhet, till att utveckla ett kritiskt tänkande, utan att uppmuntra till våld. Hans opposition var intelligens, kultur och styrkan i moraliska övertygelser. Detta ledde sedan till den berömda ”sammetsrevolutionen”, som definieras som sådana på grund av avsaknaden av våld. Denna icke-vålds metod kostade honom dock fängelse vid flera tillfällen samt ett förbud från att ha offentliga funktioner under kommunistregimen.

”Han såg bristen på frihet som kommunismens främsta fel”, fortsätter professor Giovagnoli. ”Han fördömde detta kraftigt vid flera tillfällen, bland annat genom att undertecknarna ”Charta 77”. Detta var ett avgörande dokument, eftersom det var ofarligt ur maktens synvinkel, men i själva verket hade det en destabiliserande verkan på situationen inte bara i Tjeckoslovakien utan även i andra regimer i Östeuropa. Det visade på den oövervinnerliga kraften i idéer och moraliska övertygelser inför förtryck.”

”Med sitt liv och arbete visade han att moraliska värden och mobiliseringen av samveten kan förändra världen. Detta är mycket ”europeiskt”, så att säga, och det är en viktig lära även för Europa i dag, i denna svåra tid. Han var en stor främjare av europeisk kultur, eller av den så kallade ”europeiska humanismen, en humanism som livnär sig på sina kristna rötter, som så djupt har präglat Europas historia.”

”Hans tro och hans beundran för Kristus är tydlig i hans brevväxling”, avslutar professor Giovagnoli. Ett citat som beskriver Vaclav Havel väl är följande: ”Vi har blivit moraliskt sjuka därför att vi har blivit vana vid att säga en sak och göra en annan. Vi har lärt oss att inte tro på något alls, att inte bry oss om varandra och bara se till oss själva. Begrepp som kärlek, vänskap, medlidande, mänsklighet och förlåtelse har förlorat sin djupa innebörd.”

Vatikanradion, svenska avdelningen 2011-12-20

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Världen sänder sina kondoleanser då nyheten om Vaclav Havels bortgång sprider sig. Han var ledare för ”Sammetsrevolutionen” 1989 som ledde till kommunismens fall i Tjeckoslovakien. Han var dramatiker, människorättsaktivist och författare till manifestet Charta 77. Han fängslades flera gånger under kommunistregimen, och blev senare den förste presidenten i Tjeckoslovakien och sedan president i det post-kommunistiska Tjeckien. Kroppen har legat på lit-de-parad i S:t Lars kyrkan i Prag och på onsdagen förs den till stadens slott. Jordfästningen kommer att äga rum fredagen den ​​23 december.

Vilket var hans särskilda bidrag till kampen mot kommunismen i sitt land? Vatikanradion har intervjuat Agostino Giovagnoli, professor i modern historia vid Cattolica universitetet i Milano. Giovagnoli svarar:
”Hans bidrag var att han värderade kultur och därigenom stimulerade folket till medvetenhet, till att utveckla ett kritiskt tänkande, utan att uppmuntra till våld. Hans opposition var intelligens, kultur och styrkan i moraliska övertygelser. Detta ledde sedan till den berömda ”sammetsrevolutionen”, som definieras som sådana på grund av avsaknaden av våld. Denna icke-vålds metod kostade honom dock fängelse vid flera tillfällen samt ett förbud från att ha offentliga funktioner under kommunistregimen.

”Han såg bristen på frihet som kommunismens främsta fel”, fortsätter professor Giovagnoli. ”Han fördömde detta kraftigt vid flera tillfällen, bland annat genom att undertecknarna ”Charta 77”. Detta var ett avgörande dokument, eftersom det var ofarligt ur maktens synvinkel, men i själva verket hade det en destabiliserande verkan på situationen inte bara i Tjeckoslovakien utan även i andra regimer i Östeuropa. Det visade på den oövervinnerliga kraften i idéer och moraliska övertygelser inför förtryck.”

”Med sitt liv och arbete visade han att moraliska värden och mobiliseringen av samveten kan förändra världen. Detta är mycket ”europeiskt”, så att säga, och det är en viktig lära även för Europa i dag, i denna svåra tid. Han var en stor främjare av europeisk kultur, eller av den så kallade ”europeiska humanismen, en humanism som livnär sig på sina kristna rötter, som så djupt har präglat Europas historia.”

”Hans tro och hans beundran för Kristus är tydlig i hans brevväxling”, avslutar professor Giovagnoli. Ett citat som beskriver Vaclav Havel väl är följande: ”Vi har blivit moraliskt sjuka därför att vi har blivit vana vid att säga en sak och göra en annan. Vi har lärt oss att inte tro på något alls, att inte bry oss om varandra och bara se till oss själva. Begrepp som kärlek, vänskap, medlidande, mänsklighet och förlåtelse har förlorat sin djupa innebörd.”

Vatikanradion, svenska avdelningen 2011-12-20