Tagged 'Sammetsrevolutionen'

Professor Giovagnoli om Vaclav Havels kristna humanism

Världen sänder sina kondoleanser då nyheten om Vaclav Havels bortgång sprider sig. Han var ledare för ”Sammetsrevolutionen” 1989 som ledde till kommunismens fall i Tjeckoslovakien. Han var dramatiker, människorättsaktivist och författare till manifestet Charta 77. Han fängslades flera gånger under…